Elektronický systém pro kontrolu správné polohy hlavy po některých vitreoretinálních operacích


Authors: I. Vícha 1;  R. Girgle 1;  E. Vlková 1;  J. Rozman 2;  P. Čech 2;  M. Čížek 2;  J. Dlouhý 2
Authors‘ workplace: Oční klinika LF MU a FN, Brno, přednostka prof. MUDr. Eva Vlková, CSc. 1;  Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT, Brno, vedoucí prof. ing. Ivo Provazník, Ph. D. 2
Published in: Čes. a slov. Oftal., 67, 2011, No. 1, p. 18-20
Category: Original Article

Overview

Team of authors consisting of vitreoretinal surgeons and biomedical engineers developed and tested an electronic system helping the patients after some vitreoretinal surgeries to keep the recommended head position. The authors describe the principle of this system and its use in clinical practice.

Key words:
vitreoretinal surgery, head positioning, electronic system


Sources

1. Carvounis, P. E., Kopel, A. C., Kuhl, D. P. et al.: 25-gauge Vitrectomy Using Sulfur Hexafluoride and No Prone Positioning for Repair of Macular Holes. Retina, 2008, 28(9): 1188–1192.

2. Eckardt, C., Eckert, T., Eckardt, U. et al.: Macular Hole Surgery with Air Tamponade and Optical Coherence Tomography Based Duration of Face-Down Positioning. Retina, 2008, 28(8): 1087–1096.

3. Harris, M. J., De Bustros, S., Michels, R. G.: Treatment of Retinal Detachments Due to Macular Holes. Retina, 1984, 4(3): 144–147.

4. Kolář, P., Vižďová, D.: Chirurgická terapie idiopatické makulární díry. In Sborník 11. Vejdovského olomouckého vědeckého dne. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 32. ISBN 978-80-244-2256-5.

5. Kolář, P., Vlková, E.: Dlouhodobé výsledky chirurgického řešení idiopatické makulární díry s peelingem vnitřní limitující membrány. Čes. a Slov. Oftalmol., 2006, 62(1): 34–41.

6. Ophthalmic Support Systems of Chicago, http://oss-chicago.com/service.htm, bez uve­dení data

7. Rodanant, N., Thompson, Ch., Freeman, W. R.: A Compact, Inexpensive Face-Down Positioning Device. Retina, 2002, 22(2): 242–244.

8. Tornambe, P. E., Poliner, L. S., Grote, K.: Macular Hole Surgery without Face-Down Positioning: A Pilot Study. Retina, 1997, 17(3): 179–185.

9. Vitrectomy Support Solutions, http://www. mylivingneeds.com/vitrectomy.htm, bez uvedení data.

Labels
Ophthalmology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account