Course and Conclusions of the Interdisciplinary Meeting „Winter GLIO TRACK Meeting“ 2011


Authors: P. Šlampa 1;  E. Bolješíková 2;  Z. Novák 3;  P. Fadrus 4;  T. Doležal 5;  V. Kandrnal 6;  R. Lakomý 1;  P. Kalina 7;  J. Kvěch 8;  Z. Mačingová 9;  N. Janíčková 10;  T. Svoboda 11;  Z. Pavelka 12
Authors‘ workplace: Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno 1;  Východoslovenský onkologický ústav, Košice 10;  FN Plzeň 11;  FDN Brno, Klinika dětské onkologie LF MU 12;  Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava 2;  FN u sv. Anny v Brně a LF MU 3;  FN Brno a LF MU 4;  Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assesment, Praha 5;  Institut biostatistiky a analýz MU Brno 6;  Neurologická klinika Dérerovej FNsP, Bratislava 7;  FN Motol, Praha 8;  FN Hradec Králové, Klinika onkologie a radioterapie 9
Published in: Klin Onkol 2011; 24(2): 152-154
Category:


Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account