Palliative and Hospic Care in the Czech Republic and in Europe


Authors: O. Sláma
Authors‘ workplace: Klinika komplexní onkologické péče ;  Masarykův onkologický ústav, Brno
Published in: Klin Onkol 2009; 22(4): 183-185
Category: Oncology Highlights


Sources

1. Cancer pain Relief and Palliatiave Care. Report of WHO Expert Committee. In: WHO Technical Report Series. No. 804, Geneva: WHO 1990.

2. Deklarace o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. In: Doporučení 1418/1999 Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Štrasburk: 1999. Česky: Praha: Cesta domů 2004.

3. European Parliament‘s Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. Palliative Care in European Union, Štrasburk 2008. Ref. IP/A/ENVI/IC/2007–123.

Labels
Paediatric clinical oncology Surgery Clinical oncology
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account