Clinical Biochemistry and Metabolism - Issue 2/2019

Editorial

51
Vysoce citlivé (hs) kardiální troponiny. Pomníček velkému úsilí, které tak hned neustane.

Friedecký Bedřich


53
Comparison of troponin I (Abbott, Beckman Coulter, Siemens) and troponin T (Roche) high-sensitivity measurement results

A. Jabor, Z. Kubíček, J. Komrsková, M. Labanczová, T. Vacková, S. Vaingátová, D. Viczénová, J. Vymětalík, J. Franeková

61
Role of rs17817449 FTO gene polymorphism in patients with type 1. diabetes in terms of obesity and diabetes control

I. Jakubíková, T. Pelikánová

66
Fatty acid elongases and their involvement in the pathogenesis of disease states

M. Zeman, J. Macášek, M. Vecka, B. Staňková, A. Žák

72
POCT system for the fecal calprotectin detection in the tele-monitoring of patients with inflammatory bowel disease

K. Malíčková, V. Pešinová, M. Kolář, M. Lukáš

78
Pleural exudate positive for paraprotein and free light chains as a very first sign of multiple myeloma

T. Franěk, R. Průša, M. Fořtová

83
Changes in urinary and serum markers of renal injury in adult patients after angiographic contrast medium administration

M. Fořtová, B. Sopko, D. Zemánek, M. Oravec, E. Klapková, R. Průša

90
Rare pyrophosphate renal stone in 5 years old boy with congenital hypophosphatasia

M. Polák, K. Kotaška, L. Plachý, R. Průša, M. Fořtová


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account