Vliv nitrožilních a inhalačních anestetik na pooperační kognitivní funkce u starších pacientů po laparoskopických břišních výkonech


Published in: Anest. intenziv. Med., 32, 2021, č. 3, s. 135
Category:

Li Y, Chen D, Wang H, Wang Z, Song F, Li H, et al. Intravenous versus Volatile Anesthetic Effects on Postoperative Cognition in Elderly Patients Undergoing Laparoscopic Abdominal Surgery. A Multicenter, Randomized Trial. Anesthesiology 2021; 134(3): 381–394.

Velmi početný multidisciplinární tým z čínských akademických pracovišť a z Virginie (USA) provedl rozsáhlou multicentrickou prospektivní studii na hojně diskutované téma pooperačního zhoršení neurokognitivních funkcí u pacientů pokročilého věku po výkonech v celkové anestezii. Většina dosavadních studií však byla provedena s velmi heterogenními soubory a výkony a s vícesložkovou celkovou anestezií.

Uvedená studie zvolila soubor pacientů v celkovém počtu 544 ve věku 60 let a starších s plánovaným a s vymezeným typem chirurgického výkonu – břišní laparoskopií. Celková anestezie je rozdělila do dvou početně týchž skupin v současné době s nejpoužívanějšími látkami – s i.v. anestetikem propofolem nebo s inhalačním anestetikem sevofluranem. Výkony přesahovaly 2 hodiny, nežádoucí příhody nebyly zaznamenány. Kognice byla určena standardně předoperačně a poté 5–7 dnů pooperačně. V laboratorní diagnostice byl zařazen i interleukin IL-6.

Prodloužená neurokognitivní dysfunkce byla zjištěna u 20,8 % pacientů sevofluranové skupiny a u 16,8 % pacientů po propofolu (OR 0,77; 95% CI; 0,48–1,24; P = 0,279). Vysoká hladina IL-6 za 1 hodinu po zahájení výkonu byla zjištěna jako rizikový prediktor významnější neurokognitivní dysfunkce (OR 1,04; 95% CI; 1,01–1,07; P = 0,007).

doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.

jarmila.drabkova@fnmotol.cz


Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Issue 3

2021 Issue 3

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account