Mediální akce při výuce základní neodkladné resuscitace


Authors: E. Sovová 1;  B. Klementa 2;  E. Kociánová 1;  O. Marek 2;  J. Lukl 1
Authors‘ workplace: Interní klinika UP Olomuc, LF a Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta prof. J. Lukl, CSc. 2 Klinika anestezie a resuscitace UP Olomouc, LF a Fakultní nemocnice Olomouc, přednosta MUDr. O. Marek 1
Published in: Anest. intenziv. Med., , 2002, č. 3, s. 136-139
Category:

Overview

Clánek popisuje prubeh mediální akce výuky základní neodkladné resuscitace a shrnuje výsledky dotazníkové akce, konané pri této prílezitosti.Poukazuje na nedokonalé znalosti laiku v otázkách základní neodkladné resuscitace a upozornuje na nutnost dalšího vzdelávání laiku v této otázce.

Klíčová slova:
mediální laická akce – dotazník – znalosti – neodkladná resuscitace

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Anaesthesiology, Resuscitation and Inten Intensive Care Medicine

Article was published in

Anaesthesiology and Intensive Care Medicine


2002 Issue 3

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account