Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

REZERVY V HYPOLIPIDEMICKÉ TERAPII A DOSAŽENÍ CÍLOVÝCH KONCENTRACÍ LIPIDŮ U PACIENTŮ S VYSOKÝM RIZIKEM KARDIOVASKULÁRNÍCH PŘÍHOD

Autoři: J. Petrus1, F. Málek1, J. Dvořák2, M. Mates1, P. Kmoníček1, V. Skalníková1, P. Neužil1

Autoři - působiště: 1Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce Praha, přednosta MUDr. Štěpán Černý, CSc.; 2Státní zdravotní ústav Praha, ředitelka Ing. Jitka Sosnovcová

Článek: Vnitř Lék 2012; 58(6): 430-433
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 106x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Deficits in lipid lowering therapy and achieving target lipid concentrations in patients with high risk of a cardiovascular event


Lipid concentrations were analysed in 529 consecutive patients, 190 females (34%) and 339 males (66%) with mean age 
66 years, at high cardiovascular risk, undergoing elective coronary angiography between 1st January and 31st May 2010. LDL-cholesterol level < 2,5 mmol/l was identified only in 36% of patients in primary prevention, LDL-cholesterol level < 2,0 mmol/l was identified only in 28% of subjects in secondary prevention of cardiovascular events. The study proves inadequate control of dyslipidaemia in patients at high cardiovascular risk.

Key words:
lipids – hypolipidemic therapy – lipid targets – cardiovascular risk


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn


Koncentrace krevních lipidů byly hodnoceny u souboru 529 pacientů, 190 žen (34 %) a 339 mužů (66 %) v průměrném věku 
66 let, s vysokým kardiovaskulárním rizikem, kteří v období od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2010 podstoupili plánovanou srdeční katetrizaci. Z toho 380 pacientů (76 %) bylo v sekundární prevenci a 149 (24 %) v primární prevenci kardiovaskulárních příhod. Koncentrace 
LDL-cholesterolu < 2,5 mmol/l ve skupině pacientů v primární prevenci byla zjištěna pouze u 36 % nemocných, koncentrace LDL-cholesterolu < 2,0 mmol/l ve skupině pacientů v sekundární prevenci byla zjištěna pouze u 28 %. Práce prokazuje nedostatečnou kontrolu dyslipidemie u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Klíčová slova:
lipidy – hypolipidemická terapie – cílové koncentrace lipidů – kardiovaskulární riziko

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Čtěte dále

Léčba rituximabem jako výzva k prevenci infekčních komplikací

Pavel Polák,2, Miroslav Penka,3,4, Petr Smejkal,3, Gabriela Chlupová
Vnitřní lékařství

Dlouhodobá léčba tromboembolické nemoci u pacientů se zhoubným nádorem

Jan Šmrha,2, Petr Kessler, Hynek Poul, Michaela Harudová
Vnitřní lékařství

Roční sledování vedlejších účinků podávání sitagliptinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Michal Anděl, Pavel Škrha, Pavel Kraml, Jana Potočková, Iva Hoffmanová, Elena Šilhová, Josef Fontana, Anna Richterová, Martin Gadiredi, Petr Bušek, Lucie Šromová, Aleksi Šedo
Vnitřní lékařství

Diference a poměr sérových koncentrací natria a chloridů u pacientů s hyponatremií

Otto Schück, Miroslava Horáčková
Vnitřní lékařství

 
 
 
 
 
 

diskuze