Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KOMPLEXNÍ REHABILITACE PACIENTŮ PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ – PROJEKT IKTOVÉHO CENTRA THOMAYEROVY NEMOCNICE

Autoři: Hlinovský D.1, Doležalová I.2, Hlinovská J.3

Autoři - působiště: 1Neurologické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha Primářka: MUDr. Jolana Marková, 2Oddělení geriatrie a následné péče, Thomayerova nemocnice Primář: Dr. MEd. Anatolij Cybulja, 3Oddělení revmatologie a rehabilitace, Thomayerova nemocnice Primářka: MUDr. Marie Sedláčková

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(6): 267-271
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 128x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Complex rehabilitation of patients after stroke – project of Stroke centre in Thomayer’s hospital

In the developed countries, stroke represents, by its epidemiology and long-term impacts on health, an important problem. Despite progressive results in its acute treatment, majority of ill individuals hit with stroke face serious consequences. The article summarises the present organisation of care of such patients in the Czech Republic in relation to the need and possibilities of a timely rehabilitation. Further, it informs of implementation of a stroke centre project in the Thomayer Hospital, concentrating on the patients after stroke who need a complex rehabilitation even after finishing their treatment on acute department. The objectives of the project comprise: to set up standardised conditions for its provision on subsequent care beds, determine both quantitative and qualitative extent of its provision for individual groups of patients, and to optimise use of accessible resources.

Keywords:
rehabilitation – stroke – standard of care


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V rozvinutých zemích představuje cévní mozková příhoda (CMP) svou epidemiologií a dlouhodobými dopady na zdraví významný problém. Přes pokroky v akutní léčbě zanechává CMP u většiny nemocných závažné následky. Článek shrnuje současnou organizaci péče o tyto pacienty v České republice ve vztahu k potřebě a možnostem včasné rehabilitace. Dále informuje o realizaci a prvních výsledcích projektu iktového centra Thomayerovy nemocnice zaměřeného na pacienty s cévní mozkovou příhodou, kteří potřebují komplexní rehabilitaci i po ukončení akutní léčby. Cíle projektu jsou: nastavit standardizované podmínky k jejímu poskytování na lůžkách následné péče, určit kvantitativní i kvalitativní rozsah jejího poskytování pro jednotlivé skupiny pacientů a optimalizovat využití dostupných zdrojů.

Klíčová slova:
rehabilitace – cévní mozková příhoda – standard péče

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 14x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Infekce HIV pro mírně pokročilé

Autor kurzu: MUDr. David Jilich
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články