Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Souvislosti mezi pády pacientů a vybranými rizikovými faktory

Cíl: Cílem výzkumu bylo verifikovat souvislost mezi vybranými rizikovými faktory pádů hospitalizovaných pacientů a okolnosti těchto pádů.Metodika: Výzkum probíhal kvantitativní metodou...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Možnosti prevence nozokomiálních nákaz u pacientů před závažnými chirurgickými výkony

Možnosti prevence nozokomiálních nákaz u pacientů před závažnými chirurgickými výkony

Pacienti, kteří absolvují jakýkoliv větší chirurgický zákrok, jsou vystaveni značné fyzické i psychické zátěži. Operace, zvláště pak např. resekce tlustého střeva pro kolorektální karcinom, má...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Změny výskytu tyreopatií v České republice podle registru VZP v období 2012–2015

Vyšetření souboru pojištěnců VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) ukázalo vysoký výskyt tyreopatií v české populaci, který se týká jak mužů, tak i žen, přičemž u žen se v souhlase s literárními...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Trendy a koreláty nadváhy a obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu jejich rodin mezi lety 2002–2014

Cíl: Hlavním cílem studie bylo popsat trendy v nadváze a obezitě u českých adolescentů vzhledem k socioekonomickému statusu (dále SES) rodin v letech 2002–2014 a zjistit, jak se koreláty nadváhy...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Diferenciácie vo vnímaní kvality života u seniorov

Cieľ: Cieľom práce bolo zistiť, aká je percepcia kvality života u geriatrických pacientov vo vybranej lokalite a porovnať ju s inými krajinami. Štúdiu sme realizovali v konkrétnom inštitucionálnom...

Celý článek   Praktický lékař Číslo: 4/2017

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 4 / 2017)


Přehledy

147
 
Bencko V., Glasauer L., Wissel S., Schneiderová M.
 
Z různých oborů

151
 
Býma S., Seifert B., Král N.
 
156
 
Fenclová Z., Urban P., Pelclová D., Voříšková M., Havlová D.
 
163
 
Brabcová I., Hajduchová H., Tóthová V., Bártlová S.
 
168
 
Hudáková A., Eliašová A., Magurová D., Majerníková Ľ., Obročníková A.
 
174
 
Sigmund E., Voráčová J., Vokáčová J., Hobza V., JR., Baďura P., Sigmundová D.
 
184
 
Zamrazil V., Bílek R., Horáková L., Goš R.
 
Seriál o EET

183
 

Kreditovaný kurz

 

HPV infekce a lidský papilomavirus

Autor kurzu: MUDr.Jiří Dvořák
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze