Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 5.11.2017

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají proti běžné populaci zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity i mortality. Systematické vyhodnocení publikovaných studií se zabývalo přínosem podávání statinů této populaci.

Úvod

Pomocí tradičních kardiovaskulárních rizikových faktorů není možné vysvětlit zvýšenou kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů s RA. Bylo prokázáno, že důležitou roli hraje i přítomnost chronického zánětu. Ze studií je známo, že statiny obecně snižují kardiovaskulární riziko u pacientů v primární i sekundární prevenci. Do těchto studií byli zařazováni nemocní s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Otázkou, zda může být podávání statinů přínosem i u pacientů s RA, kteří mají toto riziko také zvýšené, se zabývala analýza vycházející z výsledků prací vyhledaných v databázi PubMed.

Metodika analýzy

V dubnu 2013 byly vyhledány výsledky pro výrazy simvastatin, atorvastatin, fluvastatin, lovastatin, pravastatin, rosuvastatin nebo statin, vždy společně s výrazem artritida. Do vyhodnocení byly následně zařazeny pouze práce, jejichž cílem byl vztah mezi RA, statiny a kardiovaskulárními příhodami. Ve 4 studiích, jež prošly vstupními kritérii, bylo hodnoceno celkem 4896 pacientů s RA.

Výsledná zjištění

Podávání statinů bylo u pacientů s RA spojeno se snížením výskytu kardiovaskulárních příhod a mortality v primární, ale ne v sekundární prevenci. Při sekundární prevenci po prodělaném infarktu myokardu nebyl pozorován statisticky významný rozdíl mezi pacienty trpícími RA a ostatními pacienty, kteří užívali buď atorvastatin (80 mg denně), nebo simvastatin (20−40 mg denně). V porovnání s konvenční/nízkodávkovou léčbou statiny vedlo podávání 80 mg atorvastatinu ke snížení celkového rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů se zánětlivým onemocněním kloubů i bez něj.

Ukončení léčby statiny mělo u nemocných s RA za následek zvýšení rizika vzniku akutního infarktu myokardu a kardiovaskulární mortality. U pacientů s RA léčených statiny se mohou častěji než v kontrolní populaci objevovat myalgie, průjmy, bolesti břicha a nauzea. Zajímavým faktem je, že podávání statinů může zřejmě snižovat riziko rozvoje RA v běžné populaci.

Závěr

Počet prací zabývajících se přínosem podávání statinů pacientům s RA je nízký. Publikované výsledky ukazují, že u nemocných s RA snižuje podávání statinů kardiovaskulární riziko v primární prevenci a jejich vysazení vede ke zvýšení rizika kardiovaskulárních příhod. Zda by bylo podávání statinů přínosem pro všechny pacienty s RA, je potřeba ještě posoudit.

(blu)

Zdroj: Danninger K., Hoppe U. C., Pieringer H. Do statins reduce the cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis? Int J Rheum Dis 2014; 17 (6): 606–611, doi: 10.1111/1756-185X.12415.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

V loňském roce se sešla Evropská liga proti revmatismu (EULAR), aby revidovala otázku kardiovaskulárního rizika v této specifické skupině. Výsledkem jednání jsou nová doporučení, jejichž stručný výtah přináší následující článek.

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.Všechny novinky