Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Statiny jsou účinné v primární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 7.3.2016

Statiny jsou účinné v primární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Diabetici mají oproti normální populaci až čtyřnásobně zvýšené kardiovaskulární riziko. Samotné dosažení dobré glykemické kontroly není dostatečnou intervencí. Primární prevence kardiovaskulárních příhod se i u diabetiků opírá o modifikaci životního stylu, normalizaci krevního tlaku a snižování hodnot LDL, i když nejsou zvýšené nad běžnou normu. Podáváním atorvastatinu diabetikům druhého typu (T2DM) bez konvenční dyslipidemie se zabývala například studie CARDS.

V této multicentrické randomizované placebem kontrolované studii byl nemocným podáván atorvastatin (10 mg denně) v rámci primární prevence, a to i když neměli hodnoty LDL-cholesterolu zvýšené nad běžnou normu. Celkem se sledování zúčastnilo 2838 pacientů, kteří neměli v anamnéze žádné kardiovaskulární onemocnění, jejich hodnota LDL-cholesterolu byla nižší než 4,14 mmol/l a hodnota triglyceridů nalačno nepřevyšovala 6,78 mmol/l. Na druhou stranu všichni zahrnutí pacienti trpěli alespoň jedním z rizikových faktorů zahrnujících retinopatii, albuminurii, hypertenzi a kuřáctví. Primárním sledovaným parametrem byl čas do výskytu první příhody z předem definovaného seznamu, do kterého patřily akutní koronární příhoda, koronární revaskularizace a cévní mozková příhoda.

Průběžné výsledky byly natolik přesvědčivé, že studie byla ukončena o dva roky dříve, než bylo plánováno. Medián sledování tak činil 3,9 roku. Během této doby zaznamenalo příhodu definovanou primárním sledovaným parametrem 127 nemocných na placebu, ale jenom 83 z těch, kteří užívali atorvastatin. Ukázalo se tak, že primární prevence atorvastatinem by během 4 let zabránila významné kardiovaskulární příhodě minimálně u 37 nemocných z 1000 pacientů s podobnou charakteristikou, jakou měli účastníci studie. Podávání atorvastatinu snížilo výskyt akutní koronární příhody o 36 %, koronární revaskularizace o 31 %, a cévní mozkové příhody dokonce o 48 %. Mortalita byla ve skupině s atorvastatinem nižší o 27 %.

I na základě této práce je možné vyslovit doporučení, aby statiny dostával každý diabetik bez ohledu hladinu LDL-cholesterolu, zvláště pokud jsou u něj přítomné další rizikové faktory.

(ond)

Zdroj: Colhoun H. M., Betteridge D. J., Durrington P. N. et al.; CARDS investigators. Primary prevention of cardiovascular disease with atorvastatin in type 2 diabetes in the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS): multicentre randomised placebo-controlled trial. Lancet 2004 Aug; 364 (9435): 685−696.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Intenzivní terapie diabetu 2. typu v prevenci kardiovaskulárních chorob

Prevalence diabetu mellitu (DM) 2. typu v České republice neustále narůstá. V současné době je v naší zemi registrováno necelých 800 tisíc nemocných s tímto chronickým metabolickým onemocněním. Dispenzarizace a péče o tyto pacienty přitom spadá nejen do rukou specialistů diabetologů, ale také do ambulancí praktických lékařů. Ze současných poznatků vyplývá, že intenzivní terapie snižuje riziko mikro- i makrovaskulárních komplikací.

Souhrn aktuálních doporučení pro diagnostiku a léčbu hypertenze pro praktické lékaře

Většina hypertoniků je v péči praktických lékařů. Ti také hrají zásadní roli při identifikaci nových pacientů, což je důležitý úkol, protože asi 1/4 hypertoniků o své nemoci neví. Znalost aktuálních doporučení České společnosti pro hypertenzi (z roku 2012) je proto pro praktické lékaře zcela klíčová.

Intenzivní komplexní léčba pacientů s diabetem mellitem 2. typu

Cílem léčby pacientů s diabetem mellitem 2. typu by mělo být prodloužení života a zabránění či zpomalení vývoje komplikací, které snižují jeho kvalitu. Studie ukázaly, že intenzivní komplexní léčba diabetu je pro pacienty z hlediska snížení rizika rozvoje mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací velkým přínosem.Všechny novinky