Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 2.10.2017

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.

Systematický přehled literatury

Kritériím pro zařazení analýzy vyhověly 4 studie s celkovým počtem 4896 účastníků. Sledován byl vliv různých dávek statinů na KV morbiditu a mortalitu u pacientů s RA v rámci prevence primární i sekundární (po prodělaném infarktu myokardu). Některé zařazené studie obsahovaly rovněž srovnání s kontrolními skupinami bez zánětlivého onemocnění kloubů.

Výsledná zjištění

Léčba statinem u pacientů s RA snižovala výskyt KV příhod a mortalitu v primární, ale nikoli v sekundární prevenci. V sekundární prevenci (po prodělaném infarktu myokardu) byl přínos statinu srovnatelný u pacientů s RA i bez RA.

Terapie atorvastatinem v dávce 80 mg/den byla v prevenci KV příhod účinnější než léčba obvyklými/nízkými dávkami statinu (atorvastatin 10 mg/den nebo simvastatin 20–40 mg/den), a to u pacientů s RA i bez ní. Přerušení léčby statinem bylo u nemocných s RA spojeno s vyšším výskytem akutního infarktu myokardu / vyšší KV mortalitou.

Z nežádoucích příhod byly při léčbě statinem častěji než u kontrol hlášeny myalgie a zažívací potíže (průjem/bolest břicha/nauzea).

Závěr

Výsledky naznačují, že statiny podávané v rámci primární prevence u pacientů s revmatoidní artritidou snižují výskyt KV příhod a mortality a že po ukončení zavedené léčby statinem se toto riziko zvýší. Důkazů je však zatím velmi poskrovnu a k zodpovězení otázky, zda by skutečně všichni pacienti s RA profitovali z terapie statiny, jsou potřebné další studie.

(luko)

Zdroj: Danninger K., Hoppe U. C., Pieringer H. Do statins reduce the cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis? Int J Rheum Dis. 2014; 17 (6): 606–611, doi: 10.1111/1756-185X.12415.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Systémový lupus erythematodes (SLE) poškozuje řadu orgánů, mimo jiné srdce a koronární arterie. Důsledkem může být ischemická choroba srdeční se všemi důsledky, a to už ve velmi mladém věku.

Kardiovaskulární onemocnění při systémovém lupusu erythematodes: role klasických rizikových faktorů a faktorů spojených se SLE

Ateroskleróza je chronický zánětlivý proces charakterizovaný aktivací imunokompetentních buněk a zánětem indukovanou tvorbou plaků s jejich následnou destabilizací. Různá zánětlivá onemocnění sama o sobě vedou k urychlení tohoto procesu, což má za následek vyšší incidenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s autoimunitními onemocněními, jako jsou systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritida či antifosfolipidový syndrom. Nové epidemiologické a patogenetické studie dokonce přisuzují společné mechanismy rozvoji aterosklerózy a autoimunitních onemocnění.Všechny novinky