Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Nárůst rizika úmrtí, kardiovaskulárních komplikací a míry hospitalizace při progredující ledvinné nedostatečnosti

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 31.10.2016

Nárůst rizika úmrtí, kardiovaskulárních komplikací a míry hospitalizace při progredující ledvinné nedostatečnosti

Terminální selhání ledvin (ESRD − end-stage renal disease) podstatně zvyšuje riziko smrti, kardiovaskulárních onemocnění a hospitalizací. Ne až tak jednoznačně je popsáno ovlivnění těchto parametrů méně závažným postižením ledvin.

Velká populační studie publikovaná v New England Journal of Medicine se zabývala spojitostí mezi poklesem odhadované glomerulární filtrace (eGFR) a výše uvedenými riziky.

Sledovaná populace

Použita byla data z Kaiser Permanente Renal Registry, do kterého byli zařazeni všichni dospělí (starší 20 let) pacienti ze systému zdravotního pojištění Kaiser Permanente of Northern California zahrnujícího více než 35 % dospělé populace žijící v oblasti San Francisco Bay, u nichž byly známé parametry ledvinných funkcí. K zařazení do registru musela být u subjektů zaznamenána alespoň jedna hodnota sérového kreatininu v období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 2000. Do hodnocení nebyli zařazeni pacienti po transplantaci ledvin a ti, kteří byli dialyzovaní.

Autoři identifikovali 1 120 295 dospělých, kteří vyhovovali uvedeným kritériím. Medián sledování subjektů činil 2,84 roku. Průměrný věk byl 52 let, lehce přes polovinu subjektů představovaly ženy.

K výpočtu odhadované GFR byla použita rovnice MDRD (Modification of Diet in Renal Disease). Primárním cílem studie bylo posouzení rizik úmrtí z jakékoliv příčiny, kardiovaskulárních příhod a hospitalizací.

Výsledky

Po adjustaci se riziko úmrtí při poklesu eGFR pod 60 ml/min/1,73 m2 povrchu těla zvyšovalo. Adjustovaný poměr rizik úmrtí se zvýšil na 1,2 při eGFR mezi 45 a 59 ml/min/1,73 m2 (95% interval spolehlivosti [CI] 1,1−1,2); 1,8 při eGFR mezi 30 a 44 ml/min/1,73 m2 (95% CI 1,7−1,9), 3,2 při eGFR mezi 15 a 29 ml/min/1,73 m2 (95% CI 3,1−3,4) a 5,9 při eGFR < 15 ml/min/1,73 m2 (95% CI 5,4−6,5).

S poklesem eGFR také narůstalo riziko kardiovaskulárních příhod definovaných jako hospitalizace z důvodu koronárního onemocnění, srdečního selhání, ischemické cévní mozkové příhody nebo periferního arteriálního onemocnění. Adjustovaný poměr rizik se zvyšoval následovně: 1,4 (95% CI 1,4−1,5), 2,0 (95% CI 1,9−2,1), 2,8 (95% CI 2,6−2,9), respektive 3,4 (95% CI 3,1−3,8). Podobný trend pak byl u klesající eGFR zaznamenán také pro riziko hospitalizace.

Závěr

Byla pozorována spojitost mezi progresivně redukovanou eGFR a narůstajícím rizikem úmrtí, kardiovaskulárních příhod i hospitalizace, a to ve velké populaci. Výsledná zjištění jednoznačně prokázala klinicky významný negativní vliv chronického onemocnění ledvin na zdraví populace.

(eza)

Zdroj: Go A. S. et al. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004; 351: 1296−1305.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Adherence pacientů k léčbě diabetu mellitu

Prevalence diabetu mellitu (DM) rapidně stoupá, v současnosti žije na světě 422 milionů dospělých diabetiků. Pacienti s chronickými onemocněními, jako je DM, mají často nízkou adherenci k léčbě, a profitují proto z léčby méně, než by mohli. Suboptimální léčba vede k rozvoji komplikací onemocnění, zvyšuje potřebu zdravotní péče, snižuje kvalitu života a zvyšuje výdaje na zdravotnictví. Již v roce 2003 Světová zdravotnická organizace (WHO) zdůrazňovala, že zvýšení efektivity opatření zlepšujících adherenci by mohlo mít větší vliv na zdraví populace než vývoj specifických léčebných metod.

Vliv adherence k léčbě statiny na jejich účinek v reálné praxi

Zvýšení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) v séru je spojeno s nárůstem kardiovaskulární morbidity a mortality. Ze všech hypolipidemik snižují hladinu LDL-c nejúčinněji statiny, které jsou proto v této indikaci léky první volby. Terapeutický účinek však nezávisí jen na volbě léčivé látky, ale také na adherenci pacienta. Je proto důležité znát míru adherence pacientů k podávání statinů a také její vliv na klinické výsledky.

Adherence pacientů po prodělaném infarktu myokardu k léčbě statiny

Ischemická choroba srdeční je celosvětově hlavní příčinou morbidity i mortality. U pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) je hlavním rizikovým faktorem dalšího IM hladina cholesterolu, kterou lze účinně snižovat pomocí statinů. Efektivita této léčby nicméně závisí nejen na tom, zda byla pacientovi po IM předepsána, ale také na tom, jak pečlivě ji nemocný užívá.Všechny novinky