Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Lepší kontrola glykemie vede ke snížení kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 10.11.2015

Lepší kontrola glykemie vede ke snížení kardiovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu

Má lepší kontrola glykemie u diabetiků 2. typu vliv na snížení kardiovaskulárních rizik či ovlivňuje celkovou mortalitu? Na tuto otázku se pokusili odpovědět autoři metaanalýzy publikované v časopisu Lancet. 

Diabetes mellitus 2. typu je známým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. Řada studií prokázala pozitivní vliv intenzivní kontroly glykemie na snížení výskytu mikrovaskulárních onemocnění, ale přinesly rozporuplné výsledky ohledně snížení rizika makrovaskulárních komplikací. Doporučení American Heart Association, American College of Cardiology a American Diabetes Association týkající se přínosu glykemické kontroly na kardiovaskulární onemocnění mají sílu evidence A ve třídě IIB.

Z důvodů nejasností, které obsahovaly předchozí publikované studie, byla britským týmem provedena předkládaná metaanalýza zaměřená na zjištění vlivu intenzivní léčby hyperglykemie u jedinců s diabetem 2. typu na snížení výskytu kardiovaskulárních příhod.

Autoři vybrali 5 prospektivních randomizovaných kontrolovaných klinických studií zahrnujících 33 040 účastníků. Cílem bylo porovnat přínos intenzivní kontroly glykemie na mortalitu a výskyt kardiovaskulárních příhod v porovnání se standardním léčebným režimem.

Celkem bylo v těchto 5 studiích zaznamenáno 1 497 případů nefatálního infarktu myokardu, 2 318 případů ICHS a 1127 cévních mozkových příhod. Celková mortalita představovala 2 892 případů na 163 000 osoboroků následného sledování.

V průběhu 5 let léčby byla průměrná koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA1c) u pacientů s intenzivní kontrolou glykemie ve srovnání s pacienty se standardním režimem nižší o 0,9 % (neboli o 9 mmol/mol). Intenzivní kontrola glykemie vedla k 17% redukci výskytu nefatálních příhod infarktu myokardu (odds ratio [OR] = 0,83; 95% CI 0,75–0,93) a 15% redukci incidence ischemické choroby srdeční (OR = 0,85; 95% CI 0,77–0,93). Intenzivní kontrola glykemie nevedla k významným změnám výskytu cévních mozkových příhod ani celkové mortality.

Tato metaanalýza ukázala, že intenzivní kontrola glykemie vede ve srovnání se standardními režimy používanými u diabetiků 2. typu k signifikantnímu snížení rizika výskytu infarktu myokardu a ischemické choroby srdeční, ale nemá vliv na snížení celkové mortality.

(eza)

Zdroj: Ray K. K. et al. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. Lancet 2009; 373: 1765–1772.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Statiny jsou přínosem i u rizikových osob bez zvýšené hladiny LDL-cholesterolu

V posledních letech byly publikovány výsledky významných studií dokládající snížení výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod při léčbě statiny i u osob bez zvýšené hladiny LDL-cholesterolu (LDL-c). Konkrétně u diabetiků 2. typu (DM2) a osob se zvýšenou hladinou vysoce senzitivního C-reaktivního proteinu (hs-CRP).

Vliv statinů na snížení kardiovaskulárního rizika

Statiny představují nejvýznamnější pokrok v léčbě dyslipidémií. Při správné léčbě v rámci primární i sekundární prevence dochází k výraznému zlepšení prognózy nemocného. Léky jsou většinou pacientů velmi dobře tolerovány a výskyt nežádoucích účinků je nízký (myopatie, myotoxicita). Ohledně účinku statinů bylo provedeno mnoho studií a v následujícím článku budou prezentovány výsledky třech z nich – studie HPS, CARDS a Jupiter.

Diabetes mellitus 2. typu – prevalence a diagnostika

Diabetes mellitus 2. typu a dyslipidémie patří v české populaci mezi závažné metabolické choroby s vysokou prevalencí. Podle posledních údajů z roku 2013 trpí v naší zemi diabetem více než 861,6 tisíce pacientů. Metabolický syndrom, jehož součástí bývá i diabetes mellitus 2. typu, přitom může zahrnovat až 25–30 % dospělé populace.Všechny novinky