Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Léčbu statiny je lepší neodkládat

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 23.11.2017

Léčbu statiny je lepší neodkládat

Srovnání efektivity primární a sekundární prevence bývá snadné: Jednoznačně se vyplatí začít včas. Pojďte se s námi podívat, jak velký tento rozdíl někdy může být.

Kam až sahají účinky statinů?

Primární indikací statinové léčby je dyslipidémie, ale stále více se hovoří o tom, že účinek statinů sahá dále. U zánětlivých onemocnění mají pleiotropní účinek, který zatím není detailně popsán. Vzhledem k prevalenci dyslipidémie je však relativně snadné posoudit ho alespoň z epidemiologického hlediska.

Užívání statinů je v obecné populaci asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod a snížením mortality ze všech příčin. Právě tato rizika jsou zvýšená u osob s revmatoidní artritidou (RA) a osteoartrózou (OA). Výzkumy také ukazují, že užívání statinů vede ke snížení rizika rozvoje těchto chorob, a tím se dostáváme k zajímavým otázkám: Účinkují statiny na tyto choroby i po jejich propuknutí? Ovlivňují u těchto pacientů kardiovaskulární morbiditu a mortalitu ze všech příčin nějakým specifickým způsobem?

Skotský výzkum

Zodpovědět tyto otázky bylo pro výzkumníky ze skotského regionu Tayside vlastně snadné, protože velká část pacientů s RA a OA statiny užívá. Databáze jejich údajů tedy mohla být opravdu bohatá – autoři shromáždili údaje od 2024 pacientů s RA/OA a rozdělili je do podskupin podle užívání statinů. Během zpracování dat se ukázalo vhodné rozdělit pacienty léčené statiny na ty, kteří netrpí ischemickou chorobou srdeční (primární prevence), a ty, kteří již mají ICHS diagnostikovanou (sekundární prevence).

Výsledná zjištění

Koncentrace celkového cholesterolu klesla při užívání u osob s OA v primární prevenci o 15 % a v sekundární prevenci o 7 % z počáteční hladiny 5,30, resp. 4,54 mmol/l. U osob s RA poklesla v primární prevenci o 16 % a v sekundární o 15 %, s počátečními hladinami 5,54 mmol/l, resp. 4,95 mmol/l.

V primární prevenci bylo užívání statinů u osob s RA asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod (upravený poměr rizik [HR] 0,45; 95% CI 0,20–0,98) a mortality ze všech příčin (upravený HR 0,43; 95% CI 0,20–0,92). U osteoartrózy byla v primární prevenci patrná redukce mortality ze všech příčin (upravený HR 0,43; 95% CI 0,25–0,72).

Ve skupině sekundární prevence nebylo užívání statinů asociované s redukcí rizika kardiovaskulárních příhod ani se snížením mortality ze všech příčin, a to ani u RA, ani u OA: upravený HR 0,68 (95% CI 0,30–1,54), respektive 0,52 (95% CI 0,20–1,34) u pacientů s OA; upravený HR 0,58 (95% CI 0,07–4,79), respektive 0,79 (95% CI 0,18–3,53) u pacientů s RA.

Závěr

Co z toho tedy plyne? Statiny jsou pro osoby trpící revmatoidní artritidou a osteoartrózou přínosné, ale s jejich podáváním by se nemělo otálet, protože v sekundární prevenci nepřinášejí takový benefit jako v prevenci primární.

(pez)

Zdroj: Sheng X., Murphy M. J., Macdonald T. M., Wei L. Effectiveness of statins on total cholesterol and cardiovascular disease and all-cause mortality in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2012; 39 (1): 32–40, doi: 10.3899/jrheum.110318.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv statinů na kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají proti běžné populaci zvýšené riziko kardiovaskulární morbidity i mortality. Systematické vyhodnocení publikovaných studií se zabývalo přínosem podávání statinů této populaci.

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami  

U širokého spektra revmatických onemocnění je prokázáno zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko. To jen podtrhuje význam prevence, diagnostiky a léčby KV rizikových faktorů u těchto pacientů. V říjnu 2016 vyšla aktualizace doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro řešení KV rizik u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a dalšími revmatickými chorobami.

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.Všechny novinky