Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 8.6.2017

Léčba hypertenze v prevenci kardiovaskulárních onemocnění − krok zásadní, ale ne jediný

Přístup k nemocnému ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku musí být komplexní. Vedle hypertenze nesmíme zapomenout vyhodnotit i další rizikové faktory.

Každý třetí je hypertonik

Hypertenze postihuje více než třetinu české dospělé populace. Je nezávislým rizikovým faktorem aterosklerózy a tím zároveň i všech kardiovaskulárních onemocnění (KVO), jež z aterosklerózy pramení: ischemické choroby srdeční (ICHS), cévních mozkových příhod, srdečního selhání a ischemické choroby dolních končetin (případně onemocnění periferních tepen v jiné lokalizaci). Tyto diagnózy jsou časté, potenciálně smrtelné, a důsledná léčba vysokého krevního tlaku je proto nanejvýš opodstatněná.

Hypertenze nebývá osamělá

Jak ovšem dokázala řada studií, počínaje již tou Framinghamskou a konče nejnovějšími pracemi, hypertenze se málokdy vyskytuje izolovaně. Má tendenci sdružovat se s ostatními rizikovými faktory (RF) kardiovaskulárních onemocnění. Za další významné nezávislé RF pro KVO jsou v současné době pokládány:

  • věk,
  • mužské pohlaví,
  • kouření,
  • dyslipidémie (především zvýšení LDL cholesterolu),
  • obezita abdominálního typu,
  • diabetes mellitus,
  • socioekonomické faktory.

Až jejich přítomnost či absence u hypertonika rozhoduje o celkovém kardiovaskulárním riziku jedince. Je proto třeba zaměřit se nejen na tíži hypertenze, ale zároveň zahájit komplexní terapii zahrnující i ostatní RF. Jedině tak je možno dosáhnout uspokojivého snížení rizika kardiovaskulárních onemocnění.

Projekt SCORE a relativní riziko

Rizikové faktory se navzájem potencují a současná přítomnost několika z nich může zvýšit riziko kardiovaskulárního onemocnění i mnohonásobně. To si můžeme jednak sami ověřit a zároveň i demonstrovat pacientům díky tabulkám projektu SCORE. Z nich se dá na základě vybraných RF (věk, pohlaví, kouření, systolický TK a hladina celkového cholesterolu nebo poměr koncentrací celkového a HDL cholesterolu) vypočítat celkové KV riziko jedince.

Vedle absolutního KV rizika může být v některých skupinách populace zajímavým parametrem i relativní riziko. Například mladý muž kuřák, který trpí hypertenzi a vysokou hladinou cholesterolu, má 12× vyšší KV riziko ve srovnání se stejně starým nekuřákem s normálním krevním tlakem i cholesterolem. Toto porovnání rizika může posloužit jako motivace k ovlivnění životního stylu u mladých osob, jejichž celkové KV riziko je (zatím) nízké. Tabulky pro Českou republiku i on-line kalkulátor rizika lze vyhledat na webové adrese www.heartscore.org.

(luko)

Zdroje:
1. Stewart J., Manmathan G., Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: a review of contemporary guidance and literature. JRSC Cardiovasc Dis 2017 Jan 1; 6: 2048004016687211, doi: 10.1177/2048004016687211.
2. Kannel W. B. Cardioprotection and antihypertensive therapy: the key importance of addressing the associated coronary risk factors (the Framingham experience). Am J Cardiol 1996; 77 (6): 6B−11B.
3. Rosolová H. Preventivní kardiologie v kostce. Axonite, Praha, 2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Hypertenze zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a akceleruje rozvoj aterosklerózy. Hypertenze se jen vzácně objevuje izolovaně, většinou je spojena s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy, které významně ovlivňují prognózu kardiovaskulárních onemocnění.

Vliv rizikových faktorů na celkové kardiovaskulární riziko

Aterosklerotická kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou celosvětově hlavní příčinou předčasných úmrtí. Lze jim přitom velmi účinně předcházet – více než 50% snížení mortality na KVO bylo dosaženo modifikací rizikových faktorů a dalších 40 % případů úmrtí na KVO bylo ovlivněno zlepšením léčebných postupů.

Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Autoři metaanalýzy publikované v British Medical Journal zjišťovali, jaké je průměrné snížení krevního tlaku, prevalence nežádoucích účinků a redukce rizika cévní mozkové příhody (CMP) a ischemické choroby srdeční (ICHS) u 5 hlavních skupin antihypertenziv s ohledem na jejich dávku a použití v monoterapii nebo v kombinaci.Všechny novinky