Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 25.4.2017

Kardiovaskulární rizika se nesčítají, ale násobí

Hypertenze zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění a akceleruje rozvoj aterosklerózy. Hypertenze se jen vzácně objevuje izolovaně, většinou je spojena s dalšími rizikovými faktory aterosklerózy, které významně ovlivňují prognózu kardiovaskulárních onemocnění.

Vzájemné působení rizikových faktorů

Slavná Framinghamská studie přinesla důkazy o vzájemném působení 5 rizikových faktorů: hypertenze, dyslipidémie, poruše glukózové tolerance / diabetu mellitu, kouření cigaret a hypertrofii levé komory. Při jejich současném výskytu se celkové kardiovaskulární riziko spíše násobí než sčítá. Mezi rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění použité v evropském projektu SCORE patří: věk, pohlaví, kouření, hodnota systolického krevního tlaku, hodnoty celkového cholesterolu nebo poměr celkového cholesterolu / HDL cholesterolu.

Nová koncepce kardiometabolického syndromu

V současné době je diskutována nová koncepce kardiometabolického syndromu (KMS). Metabolický syndrom popsal prof. Gerald Reaven koncem 80. let 20. století a jeho definice se stále zpřesňuje. Vzhledem k tomu, že osoby s metabolickým syndromem mají vysoké kardiovaskulární riziko, je vhodnější užívat termín KMS.

Diagnóza KMS je obtížná, protože jednotlivé rizikové faktory se vyvíjejí postupně v závislosti na genetických predispozicích a nevhodném životním stylu. KMS je mj. prozánětlivým, prokoagulačním a proaterogenním stavem, u kterého se za zásadní patofyziologické mechanismy považují zvýšená aktivita sympatického nervového systému a hormonální aktivita tukové tkáně.

Řada studií prokázala, že KV riziko nemocného s KMS je vyšší, než odpovídá pouhému součtu jednotlivých rizikových faktorů. Osoby s KMS mají 5× vyšší riziko rozvoje diabetu a 2× vyšší riziko vzniku kardiovaskulární příhody. U osob s nízkým či středním rizikem přítomnost KMS navyšuje KV riziko do oblasti vysokého rizika, což je důležité si uvědomit zejména v primární prevenci. 

(ada)

Zdroje:
1. Stewart J., Manmathan G., Wilkinson P. Primary prevention of cardiovascular disease: a review of contemporary guidance and literature. JRSC Cardiovasc Dis 2017 Jan 1; 6: 2048004016687211.
2. Kannel W. B. Cardioprotection and antihypertensive therapy: the key importance of addressing the associated coronary risk factors (the Framingham experience). Am J Cardiol 1996; 77 (6): 6B−11B.
3. Rosolová H. Preventivní kardiologie v kostce. Axonite, Praha, 2013.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Léčba hypertenze kombinací antihypertenziv v nízkých dávkách − analýza 354 randomizovaných klinických studií

Autoři metaanalýzy publikované v British Medical Journal zjišťovali, jaké je průměrné snížení krevního tlaku, prevalence nežádoucích účinků a redukce rizika cévní mozkové příhody (CMP) a ischemické choroby srdeční (ICHS) u 5 hlavních skupin antihypertenziv s ohledem na jejich dávku a použití v monoterapii nebo v kombinaci.

Časná léčba statiny u pacientů po akutním koronárním syndromu

Kardiovaskulární onemocnění zapříčiněné aterosklerotickým postižením tepenného řečiště je jedním z nejčastějších důvodů předčasné mortality v Evropě. Mezi příčiny vzniku aterosklerózy patří kromě životního stylu (kouření, nedostatek pohybu, dieta) také modifikovatelná onemocnění jako diabetes, hypertenze či dyslipidémie. U pacientů po akutním koronárním syndromu (AKS) vede agresivní snižování hladiny lipidů pomocí statinů k omezení opakovaných kardiovaskulárních příhod.

Časná léčba statiny u pacientů s akutním koronárním syndromem

Přínos časného podávání statinů pacientům s akutním koronárním syndromem (AKS) a jeho vliv na krátkodobý i dlouhodobý klinický výsledek je studován již více než 10 let. Ze závěrů klinických studií vychází i doporučení evropských odborných společností pro použití statinů u AKS.Všechny novinky