Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 2.10.2017

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

V loňském roce se sešla Evropská liga proti revmatismu (EULAR), aby revidovala otázku kardiovaskulárního rizika v této specifické skupině. Výsledkem jednání jsou nová doporučení, jejichž stručný výtah přináší následující článek.

Kardiovaskulární riziko je u pacientů s revmatickými chorobami vyšší než u běžné populace. Pro revmatoidní artritidu (RA) to platí zvlášť, nárůst rizika je zde srovnáván s diabetem. Evropská liga proti revmatismu proto již v roce 2009 sestavila soubor doporučení pro jeho zvládání.

  1. Aktivita revmatických onemocnění by měla být snižována tak, aby neadekvátně nezvyšovala kardiovaskulární riziko.
  2. Pravidelné hodnocení KV rizika je doporučeno minimálně 1× za 5 let a při každé změně terapie.
  3. KV riziko by mělo být hodnoceno podle národních guidelines nebo systému SCORE.
  4. Hladiny lipidů by měly být měřeny, když je onemocnění stabilní nebo v remisi. Doporučenými parametry jsou celkový a HDL cholesterol.
  5. KV riziko by mělo být u osob s RA násobeno faktorem 1,5, pokud nemoc není zahrnuta v algoritmu hodnocení.
  6. U pacientů s RA by měl být zvážen screening asymptomatické aterosklerózy ultrazvukem.
  7. Doporučení ohledně životního stylu by měla zahrnovat zdravou výživu, pravidelné cvičení a odvykání kouření.
  8. Farmakologické snižování kardiovaskulárního rizika by mělo probíhat v souladu s národními doporučeními, vhodná jsou antihypertenziva a statiny.
  9. Nesteroidní antirevmatika by měla být užívána opatrně, obzvláště u pacientů s KV chorobami nebo vysokým rizikem.
  10. Při dlouhodobé léčbě kortikoidy by měla být použita nejnižší možná dávka a v době remise by měly být prováděny pokusy o její snížení. Objektivní důvody k jejímu udržování by měly být pravidelně ověřovány.

(pez)

Zdroj: Agca R., Heslinga S. C., Rollefstad S. et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis 2017 Jan; 76 (1): 17–28, doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209775.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.

Ischemická choroba srdeční u systémového lupusu

Systémový lupus erythematodes (SLE) poškozuje řadu orgánů, mimo jiné srdce a koronární arterie. Důsledkem může být ischemická choroba srdeční se všemi důsledky, a to už ve velmi mladém věku.

Kardiovaskulární onemocnění při systémovém lupusu erythematodes: role klasických rizikových faktorů a faktorů spojených se SLE

Ateroskleróza je chronický zánětlivý proces charakterizovaný aktivací imunokompetentních buněk a zánětem indukovanou tvorbou plaků s jejich následnou destabilizací. Různá zánětlivá onemocnění sama o sobě vedou k urychlení tohoto procesu, což má za následek vyšší incidenci kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s autoimunitními onemocněními, jako jsou systémový lupus erythematodes (SLE), revmatoidní artritida či antifosfolipidový syndrom. Nové epidemiologické a patogenetické studie dokonce přisuzují společné mechanismy rozvoji aterosklerózy a autoimunitních onemocnění.



Všechny novinky