Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Compliance a perzistence pacientů ve vztahu k farmakoterapii

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 3.5.2016

Compliance a perzistence pacientů ve vztahu k farmakoterapii

Pojmy compliance a perzistence charakterizují chování pacienta vzhledem k předepsané léčbě. Míra compliance (adherence) a perzistence ovlivňuje výsledek léčby a správná definice těchto pojmů a jejich stanovení jsou nezbytné pro hodnocení a porovnávání výsledků především farmakoepidemiologických studií.

Vytvořením definice těchto pojmů se zabývala Mezinárodní společnost ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research). Pro compliance se jako synonymum užívá také pojem adherence. Compliance (adherence) k léčbě je definovaná jako rozsah, ve kterém se pacientovo chování shoduje s radami lékaře ve vztahu ke každodenní léčbě. Jde tedy o míru dodržování lékařem doporučených postupů, a to především těch, které se týkají farmakoterapie, tedy frekvence užívání látek (dávkovacího intervalu) a předepsané dávky látek. Perzistence s léčbou je pojem, který se vztahuje ke kontinuitě pokračování léčby po doporučenou dobu. Lze ji tedy definovat jako dobu od začátku do ukončení léčby.

Odchýlení se od předepsaného léčebného režimu vede ke snížení přínosu léčby pro pacienta, ke zvýšení rizik nebo ke kombinaci obojího. Nedostatečná compliance a perzistence pacienta jsou letité problémy a mohou být u řady onemocnění příčinou selhání léčby, jež následně vede k nárůstu morbidity i mortality a ke zvýšení nákladů na léčbu.

Závěr

Compliance (adherence) a perzistence jsou koncepčně odlišné pojmy a neexistuje souhrnný nadřazený termín zastřešující oba jejich významy. Jejich stanovení slouží ke komplexnímu vyhodnocení chování pacienta vzhledem k léčbě. Správná definice compliance a perzistence je důležitá pro posuzování výsledků léčby i pro vývoj účinných opatření, jež by míru compliance a perzistence zvýšila.

(blu)

Zdroj: Cramer J. A., Roy A., Burrell A. et al. Medication compliance and persistence: terminology and definitions. Value Health 2008 Jan−Feb; 11 (1): 44−47; doi: 10.1111/j.1524-4733.2007.00213.x.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Atorvastatin v primární prevenci významně snižuje kardiovaskulární riziko i u pacientů s normální nebo lehce zvýšenou výchozí hladinou celkového či LDL cholesterolu

Snížení hladiny celkového i LDL cholesterolu vede k redukci kardiovaskulárního rizika. Mezi nejčastěji užívané léky v této indikaci patří statiny. Velké multicentrické studie sledovaly, zda jejich včasné a dlouhodobé podávání může u rizikových pacientů snížit kardiovaskulární morbiditu a mortalitu i při normální nebo jen lehce zvýšené výchozí hladině celkového a LDL cholesterolu.

Léčba dyslipidemií

K velmi důležitým opatřením v prevenci kardiovaskulárních onemocnění patří léčba dyslipidemií. Pozornost je zaměřena především na hladiny celkového cholesterolu (T-c) a LDL cholesterolu (LDL-c), protože jsou ovlivnitelné změnami životního stylu a farmakoterapií a jejich snížení významně redukuje kardiovaskulární riziko.

Léčba dyslipidemií - doporučení pro praktické lékaře

Onemocnění kardiovaskulárního (KV) systému jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě a jejich příčiny jsou multifaktoriální. Některé rizikové faktory KV onemocnění není možné ovlivnit (mužské pohlaví, věk), jiné však ovlivnit či zcela odstranit lze (kouření, stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus 2. typu, dyslipidemie). Mezi integrální součásti prevence KV onemocnění by měly patřit i vyhledávání a léčba dyslipidemií.Všechny novinky