Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Atorvastatin významně přispívá ke snížení tloušťky aterosklerotických plátů u pacientů s hypercholesterolémií

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 20.3.2017

Atorvastatin významně přispívá ke snížení tloušťky aterosklerotických plátů u pacientů s hypercholesterolémií

Těžká dyslipidémie, jakou trpí například pacienti s familiární hypercholesterolémií, vyžaduje agresivní farmakoterapii. Jednou z možností je podávání vysokých dávek atorvastatinu, jak ukazuje 4 roky trvající klinický výzkum nizozemských autorů. V něm se prokázalo, že atorvastatin nejen zastavuje progresi aterosklerózy, ale může iniciovat také snižování tloušťky cévní stěny.

Klinická studie ASAP

Do dvojitě zaslepené klinické studie byli zařazeni pacienti s familiární hypercholesterolémií ve věku 30−70 let, jejichž hodnoty LDL cholesterolu se pohybovaly nad 4,5 mmol/l. Po 8týdenním intervalu, v rámci kterého jim eventuální stávající farmakoterapie hypolipidemiky byla vysazena a užívali placebo, byli pacienti randomizováni do 2 skupin. První užívala 80 mg atorvastatinu denně a druhá 40 mg simvastatinu denně. Studii, která trvala 2 roky, dokončilo 280 pacientů, 141 ve skupině s atorvastatinem a 139 ve skupině se simvastatinem. Primárním cílem studie byla změna ultrazvukově měřené tloušťky intimy a medie karotid (IMT).

U pacientů užívajících atorvastatin došlo po 2 letech ke snížení IMT o 0,031 mm (95% CI −0,007 až −0,055; p = 0,0017), zatímco u skupiny užívající simvastatin se IMT zvětšila o 0,036 mm (95% CI 0,014–0,058; p = 0,0005) oproti výchozí hodnotě na počátku studie. Změna dosažená atorvastatinem a simvastatinem byla významně odlišná (p = 0,0001). Obě léčiva však byla srovnatelně snášena.

Dvouleté prodloužení studie ASAP

280 pacientům, kteří dokončili 2leté sledování v rámci původní studie, bylo nabídnuto pokračovat další 2 roky v otevřeném prodloužení studie ASAP. V rámci něho všichni účastníci (n = 255) užívali atorvastatin v dávce 80 mg denně. Prodloužení studie dokončilo 225 pacientů.

U pacientů, kteří po dobu studie ASAP i jejího prodloužení užívali atorvastatin, bylo zaznamenáno naprosté zastavení ztlušťování cévní stěny v karotidách (IMT na počátku prodloužení 0,89 mm a 0,90 mm na konci sledování; p = 0,58). Pacienti, kteří ve studii ASAP užívali simvastatin a poté byli převedeni na atorvastatin, zaznamenali ještě výraznější benefit. IMT se u nich snížila z původních 0,95 mm na 0,92 mm (p = 0,01). Nežádoucí účinky léčby byly srovnatelné, zaznamenán byl pouze nevýznamný trend zvýšení incidence svalových obtíží u skupiny původně léčené simvastatinem.

Závěr

Vysokodávkovaný atorvastatin představuje pro pacienty s familiární hypercholesterolémií účinnou a bezpečnou léčbu, která může zároveň indukovat také regresi aterosklerotických plátů. Autoři závěrem podotýkají, že je možné kombinovat atorvastatin také s ezetimibem nebo některými dalšími hypolipidemiky, čímž je možné dosáhnout dalšího snížení hladin LDL cholesterolu.

(jam)

Zdroje:
1. Smilde T. J., van Wissen S., Awollersheim H. et al. Effect of aggressive versus conventional lipid lowering on atherosclerosis progression in familial hypercholesterolemia (ASAP): a prospective, randomised, double-blind trial. Lancet 2001; 357 (9256): 577–581, doi: 10.1016/S0140-6736(00)04053-8.
2. van Wissen S., Smilde T. J., Trip M. D. et al. Long-term safety and efficacy of high-dose atorvastatin treatment in patients with familial hypercholesterolemia. Am J Cardiol 2005; 95 (2): 264–266, doi: 10.1016/j.amjcard.2004.09.015.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Doporučení pro diagnostiku a léčbu DM 2. typu podle guidelines American Diabetes Association a České diabetologické společnosti

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je celosvětově nejčastější metabolickou chorobou. V roce 2016 vydala nová doporučení pro diagnostiku a terapii American Diabetes Association (ADA) stejně jako Česká diabetologická společnost ČLS JEP (ČDS).

Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií podle guidelines European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Dyslipidémie jsou metabolická onemocnění charakterizovaná zvýšenými koncentracemi lipidů či lipoproteinů v plazmě. Představují jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Léčba dyslipidémií představuje významný a obecně akceptovaný postup v prevenci kardiovaskulárních onemocnění, jež stále znamenají největší hrozbu z hlediska mortality i nejzávažnější morbidity ve všech vyspělých zemích západní civilizace. V roce 2016 vyšla nová evropská doporučení k diagnostice a léčbě dyslipidémií odborných společností European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS).

Novinky v právě vydaných evropských doporučeních pro léčbu dyslipidémií

V srpnu 2016 byla publikována nová doporučení pro léčbu dyslipidémií Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS). Na obsahu doporučení se podílela i Evropská společnost pro kardiovaskulární prevenci a rehabilitaci (EACPR). Přinášíme stručné shrnutí hlavních změn ve stávajících doporučeních (čítajících v anglickém originálu 72 stran) oproti předchozí verzi z roku 2012.Všechny novinky