Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami  

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 5.11.2017

Aktualizovaná doporučení EULAR pro řešení rizika kardiovaskulárních onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami   

U širokého spektra revmatických onemocnění je prokázáno zvýšené kardiovaskulární (KV) riziko. To jen podtrhuje význam prevence, diagnostiky a léčby KV rizikových faktorů u těchto pacientů. V říjnu 2016 vyšla aktualizace doporučení Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) pro řešení KV rizik u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) a dalšími revmatickými chorobami.

Úvod

Aktuální guidelines vycházejí z nových důkazů publikovaných od vydání předchozích doporučení v roce 2009. Vytvořil je mezioborový 26členný výbor sestavený ze zástupců pacientů, revmatologů, kardiologů, internistů, epidemiologů a dalších zdravotníků ze 13 zemí. Aktualizace přináší 3 zastřešující principy a 10 doporučení, z nichž je 1 zcela nové a 6 bylo pozměněno. Každé doporučení má uvedenou úroveň důkazů (1–4) a sílu doporučení (A–D; viz tab. níže).

Cílem aktualizace těchto doporučení, jejichž shrnutí přináší následující článek, je pomoci lékařům řešit KV riziko pacientů s revmatickými chorobami na základě posledních důkazů.

Zastřešující principy

  1. Pacienti s RA mají zvýšené riziko KV onemocnění, což může platit i pro ankylozující spondylitidu (AS) a psoriatickou artritidu (PsA).
  2. Za řešení rizika KV onemocnění u pacientů s revmatickými chorobami je zodpovědný revmatolog.
  3. Podávání nesteroidních antirevmatik (NSAIDs) a kortikosteroidů by mělo být v souladu s doporučením mezinárodních odborných společností (EULAR/ASAS).

Doporučení

1. U všech pacientů s RA, AS a PsA je třeba optimální kontrola onemocnění z důvodu snížení KV rizika.

2b–3

B

2. U všech pacientů s RA, AS a PsA je doporučeno hodnocení KV rizika nejméně 1× za 5 let. Je vhodné i po významné změně antirevmatické léčby.

3–4

C

3. KV riziko je třeba stanovit podle národních doporučení nebo − pokud nejsou k dispozici − podle modelu SCORE.

3–4

C–D

4. Stanovení lipidémie se provádí v období stabilizace onemocnění nebo remise, nemusí být nalačno a měří se i celkový a HDL cholesterol.

3

C

5. Pokud používaný model predikce KV rizika v sobě již nezahrnuje přítomnost RA, je třeba vypočtené riziko vynásobit faktorem 1,5.

3–4

C

6. Jako součást zhodnocení KV rizika u pacientů s RA lze zvážit screening asymptomatické aterosklerózy ultrasonografickým vyšetřením karotických tepen.

3–4

C–D

7. U všech pacientů mají doporučení pro úpravu životního stylu zahrnovat zdravou stravu, pravidelný pohyb a zanechání kouření.

3

C

8. Léčba KV rizikových faktorů se má řídit podle národních doporučení u RA, SA a PsA, antihypertenziva a statiny lze podávat jako u běžné populace.

3–4

C–D

9. Při předepisování NSAIDs je třeba opatrnosti, zvlášť u pacientů s doloženým KV onemocněním nebo s KV rizikovými faktory.

2a–3

C

10. V dlouhodobé léčbě je třeba podávat co nejnižší možnou dávku kortikosteroidů, při remisi nebo nízké aktivitě choroby je vhodné pokusit se jejich dávku snížit. Důvody pokračující léčby kortikosteroidy je nutné pravidelně přehodnocovat.

3–4

C

(zza)

Zdroj: Agca R., Heslinga S. C., Rollefstad S. et al. EULAR recommendations for cardiovascular disease risk management in patients with rheumatoid arthritis and other forms of inflammatory joint disorders: 2015/2016 update. Ann Rheum Dis 2017; 76 (1): 17–28, doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209775.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snižují statiny kardiovaskulární riziko u pacientů s revmatoidní artritidou?

Pacienti s revmatoidní artritidou (RA) jsou zatíženi významně větší kardiovaskulární (KV) morbiditou a mortalitou než běžná populace. Tradiční KV rizikové faktory tuto souvislost zcela nevysvětlují, významná role se zde připisuje chronickému zánětu. Pacienti s RA tak mají často nízký celkový cholesterol, ale přitom vysoké KV riziko. Systematický přehled literatury publikovaný v roce 2014 se pokusil odpovědět na otázky, zda je terapie statiny pro pacienty s RA prospěšná a zda u nich může vést k omezení výskytu KV příhod.

Doporučení pro zdravá srdce revmatiků

V loňském roce se sešla Evropská liga proti revmatismu (EULAR), aby revidovala otázku kardiovaskulárního rizika v této specifické skupině. Výsledkem jednání jsou nová doporučení, jejichž stručný výtah přináší následující článek.

Pacienti s revmatoidní artritidou mají zvýšený výskyt subklinické aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod

Jednoletá prospektivní studie prověřila asociaci revmatoidní artritidy (RA) s cerebro- a kardiovaskulárními chorobami a prozkoumala možné rizikové a prediktivní faktory.Všechny novinky