Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Kardiovaskulární rizika: Novinky
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Standardy péče
Kongresy
Další...
 

Adherence pacientů po prodělaném infarktu myokardu k léčbě statiny

Specializace: interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Kardiovaskulární rizika

Vydáno: 27.6.2016

Adherence pacientů po prodělaném infarktu myokardu k léčbě statiny

Ischemická choroba srdeční je celosvětově hlavní příčinou morbidity i mortality. U pacientů po prodělaném infarktu myokardu (IM) je hlavním rizikovým faktorem dalšího IM hladina cholesterolu, kterou lze účinně snižovat pomocí statinů. Efektivita této léčby nicméně závisí nejen na tom, zda byla pacientovi po IM předepsána, ale také na tom, jak pečlivě ji nemocný užívá.

Skotští výzkumníci se ve své studii věnovali adherenci k léčbě statiny u pacientů po prodělaném IM a také tomu, jaký má adherence k této terapii vliv na rekurenci IM a mortalitu pacientů bez ohledu na její příčinu.

Do studie byli zahrnuti pacienti, kteří prodělali první IM v období mezi lednem 1990 a listopadem 1995. Autoři poté pravidelně zjišťovali, jak užívají předepsané statiny. Zároveň sledovali také relativní riziko opětovné hospitalizace z důvodu dalšího IM a celkovou mortalitu bez ohledu na příčinu. V následné analýze pak u jednotlivých nemocných zohlednili věk, pohlaví, socioekonomické charakteristiky, hladinu cholesterolu, přítomnost diabetu mellitu, současné užívání jiných léků předepsaných z důvodu kardiovaskulárních potíží a rovněž všechny hospitalizace.

Z 5590 pacientů, kteří byli do studie zařazeni, jich 717 (12,8 %) prodělalo alespoň jeden další IM a 1299 (23,2 %) během následného sledování zemřelo. Průměrná doba sledování činila 2,4 roku. Z pacientů, kterým byla předepsána léčba statiny, je s více než 80% adherencí užívalo 63,7 %. Ve srovnání s těmi, kteří statiny neužívali, měli tito pacienti adjustované relativní riziko rekurence IM 0,19 (95% CI 0,08–0,47) a celkové mortality z jakékoli příčiny 0,47 (95% CI 0,22–0,99).

Závěrem autoři konstatovali, že dobrá adherence k léčbě statiny byla v jejich studii spojena s nižším rizikem opětovného IM.

(epa)

Zdroj: Wei L., Wang J., Thompson P. et al. Adherence to statin treatment and readmission of patients after myocardial infarction: a six year follow up study. Heart 2002; 88 (3): 229−233.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pacienty udávaná adherence k léčbě vysokého krevního tlaku

Hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění kardiovaskulárního systému. Ačkoli se jedná o onemocnění většinou asymptomatické, je velmi významně asociované s kardiovaskulární morbiditou i mortalitou.

Definice pojmů používaných k vyjádření míry spolupráce pacienta na léčbě

Neadekvátní spolupráce pacienta na léčbě je častým problémem. U některých léčiv přitom může i malá odchylka od léčebného režimu znamenat snížení účinnosti. Četné studie již v minulosti prokázaly, že neadekvátní spolupráce pacienta na předepsané léčbě zvyšuje morbiditu i mortalitu řady nemocí a zvyšuje výdaje na zdravotní péči. Je proto nutné se spoluprací pacienta počítat již při zvažování nákladové efektivity léčby.

Compliance a perzistence pacientů ve vztahu k farmakoterapii

Pojmy compliance a perzistence charakterizují chování pacienta vzhledem k předepsané léčbě. Míra compliance (adherence) a perzistence ovlivňuje výsledek léčby a správná definice těchto pojmů a jejich stanovení jsou nezbytné pro hodnocení a porovnávání výsledků především farmakoepidemiologických studií.Všechny novinky