Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Změny trendů incidence infekcí souvisejících s filtračním polštářkem po trabekulektomii

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 31.7.2012

Změny trendů incidence infekcí souvisejících s filtračním polštářkem po trabekulektomii

Cílem studie publikované autory Rai et al. v časopise British Journal of Ophthalmology bylo zhodnotit incidenci pozdních pooperačních infekcí souvisejících s filtračním polštářkem u trabekulektomie s mitomycinem (MMC) v rámci jednoho pracoviště.

Provedena byla retrospektivní analýza série případů s výskytem pozdní infekce definované jako zánět filtračního polštářku nebo endoftalmitida vzniklá alespoň jeden měsíc po provedení filtrující operace. Sebraná data z nemocničních záznamů vyhodnocovala také umístění báze spojivkového laloku. Vyšetřeny byly dvě kohorty, první zahrnovala 194 trabekulektomií s peroperačně aplikovaným MMC, které byly provedeny během 4 let v období od 1993–1997, a druhá zahrnovala 764 trabekulektomií s MMC provedených ve čtyřletém období mezi lety 1999 a 2005.

V kohortě od roku 1993 do roku 1997 bylo celkem zjištěno 11 případů pozdních infekcí souvisejících s filtračním polštářkem (kumulativní incidence 5,7 %). U všech byla provedena trabekulektomie se spojivkovým lalokem s bází u limbu. Medián manifestace mezikvartilového rozpětí byl 14,8 (9,4–42,9) měsíce. V kohortě z let 1999–2005 se vyskytlo devět případů pozdní infekce související s filtračním polštářkem (kumulativní incidence 1,2 %). Všechny měly lalok s bází orientovanou k fornixu s mediánem manifestace mezikvartilového rozpětí 19,2 (6,1–44,1) měsíce po filtrující operaci.

Závěrem studie bylo konstatováno, že incidence pozdních infekcí souvisejících s filtračním polštářkem po trabekulektomii s MMC byla vyšší krátce po zavedení MMC, posléze však došlo k jejímu snížení. Přestože v mezidobí došlo k mnoha obměnám chirurgických technik, nejvýznamnější změna nastala v orientaci báze spojivkového laloku od limbu směrem k fornixu.

(lis)

Zdroj: Rai P., Kotecha A., Kaltsos K., Ruddle J. B., Murdoch I. E., Bunce C., Barton K. Changing trends in the incidence of bleb-related infection in trabeculectomy. Br J Ophthalmol. 2012 Jul; 96 (7): 971–975; doi: 10.1136/bjophthalmol-2011-300926

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání výsledků trabekulektomie po automatizované zadní lamelární keratoplastice a penetrující keratoplastice

Cílem retrospektivní studie případů a kontrol bylo porovnání výsledků trabekulektomie po automatizované keratoplastice endotelu se sloupnutím Descemetovy membrány a po penetrující keratoplastice

Vliv tloušťky rohovky na měření nitroočního tlaku pomocí Goldmannovy aplanační tonometrie a korekční vzorce u jednotlivých očí

Retrospektivní studie série případů publikovaná v časopise Ophthalmology se zaměřila na posouzení užitečnosti korekčních vzorců založených na hodnotách centrální tloušťky rohovky (CCT) u očí rozdělených do různých skupin dle CCT.

Význam rodinné anamnézy jako rizikového faktoru pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace

Rodinná anamnéza je považována za jeden z rizikových faktorů věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Sklon ke vzniku VPMD je ovlivňován věkem, etnickým původem, genetickými faktory a faktory okolního prostředí, především kouřením.Všechny novinky