Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Glaukom - management a nové trendy

Glaukomy patří k nejčastějšímu onemocnění dospělého věku, které ve vyspělých zemích vedou k ireverzibilnímu poškození zraku. Na rozdíl od jiných onemocnění dospělého věku (VPMD a oční komplikace diabetu) lze glaukom úspěšně léčit.
Proškolení lékařů vítám hlavně v této oblasti medicíny.
prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG

Autor kurzu: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO
1.LF UK a ÚVN Praha

V roce 1979 promoval na Lékařské fakultě UK Praze. V roce 1984 obhajoval kandidátskou disertační práci v oboru oftalmologie. I. atestaci skládal v roce 1983, druhou pak o 4 roky později.
Je držitel licence vedoucího lékaře-primáře zdravotnického zařízení.
V roce 2010 získal titul FEBO – licence European Board of Ophthalmology. Absolvoval řadu zahraničních stáží, např. Stanford University, Kalifornia, USA – Eye Institute of Stanford, Glaucoma Department v roce 2010.
Je členem České oftalmologické společnosti při ČLS JEP, zakladatel České glaukomové společnosti, člen Evropské glaukomové společnosti, člen Americké akademie očních lékařů, člen České farmakoekonomické společnosti. Dále je také členem Etické komise ÚVN a členem Lékové komise ÚVN.

Od roku 2004 pracuje na oční klinice 1.LF UK a ÚVN Praha, jako
zástupce přednosty pro poskytování zdravotní péče
vedoucí lékař ambulance
vedoucí glaukomového centra

Každoročně organizuje oftalmologický kongres. Je aktivně zapojen jako školitel a odborný garant v postgraduálním školení v oblasti problematiky glaukomu. Jako školitel působí v doktorském studiu biomedicíny na 1.LF UK v Praze.

je autorem kapitol "Glaukom" v celostátních učebnicích "Oční lékařství" určených pro pregraduální i postgraduální studium.
Jako externí expert spolupracuje pro SÚKL v oblasti oftalmologie.

Medailonek autora
Odborná garance: prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG
Oční klinika JL s.r.o., Praha 5

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články