Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK a SLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Obrazový test diagnostiky papil zrakového nervu

Oceňuji snahu pana asistenta MUDr. Petra Výborného, CSc, FEBO v systému celoživotního vzdělávání lékařů - oftalmologů. Problematika, kterou přikládá, se vztahuje k posouzení terče zrakového nervu, kterého diagnostika není vždy jednoduchá a jednoznačná. Proškolení lékařů proto vítám. 

doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG

Oční klinika JL FBMI ČVUT Praha 

Autor kurzu: MUDr.Petr Výborný, CSc.

Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha

V roce 1979 promoval na Lékařské fakultě UK Praze. V roce 1984 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru oftalmologie. První atestaci složil v roce 1983, druhou pak o 4 roky později.

Je držitel licence vedoucího lékaře-primáře zdravotnického zařízení. Pracovní kariéru začínal působením v Ústavu experimentální medicíny ČSAV. Dále pracoval na oční klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice v Praze 10, jako primář očního oddělení v Táboře, a dosud na oční klinice 1.LF UK a ÚVN v Praze, a také ve vlastním nestátním zdravotnickém zařízení - specializované glaukomové poradně v Praze.

V roce 2010 získal titul FEBO – licence European Board of Ophthalmology. Absolvoval řadu zahraničních stáží: Academisch Medisch Centrum (University of Amsterdam), Netherlands Ophthalmic Research Institute (Amsterdam), University of Madison (Wisconsin, USA), Stanford University (California, USA).

Je členem České oftalmologické společnosti při ČLS JEP, zakladatelem České glaukomové společnosti, členem Evropské glaukomové společnosti, Americké akademie očních lékařů (AAO), a České farmakoekonomické společnosti. Pracoval jako externí expert SÚKL v oblasti oftalmologie a v lékové komisi ÚVN. Aktuálně byl jmenován externím členem Etické komise Ústřední vojenské nemocnice.

Od roku 2004 pracuje na oční klinice 1.LF UK a ÚVN – Vojenské fakultní nemocnici v Praze v různých funkcích – jako zástupce přednosty pro poskytování zdravotní péče,vedoucí lékař ambulance, vedoucí lékař glaukomového centra, zástupce přednosty pro výuku a vzdělávání, aktuálně je zapojen ve výuce oboru oftalmologie na pozici odborného asistenta. V Evropské oční klinice Lexum pracuje v glaukomové poradně a specializuje se zvláště na laserové terapeutické zákroky v oblasti předního segmentu oka.

Každoročně organizuje oftalmologický kongres v Českém Krumlově. Je aktivně zapojen jako školitel a odborný garant v postgraduálním školení v oblasti problematiky glaukomu, je odborným garantem České lékařské komory pro obor oftalmologie. Jako školitel působí v doktorském studiu biomedicíny na 1.LF UK v Praze.

Medailonek autora
Odborná garance: prim. MUDr. Ján Lešták, CSc, FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG

Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.

 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

nejčtenější články