Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vztah mezi jednonukleotidovými polymorfismy v genech pro metaloproteinázy a F2α prostaglandinovými receptory a odpovědí na léčbu latanoprostem u glaukomu s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 18.1.2016

Vztah mezi jednonukleotidovými polymorfismy v genech pro metaloproteinázy a F2α prostaglandinovými receptory a odpovědí na léčbu latanoprostem u glaukomu s otevřeným úhlem

Studie si kladla za cíl zjistit, zda jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) genů kódujících matrix metaloproteinázy a F2α prostaglandinový receptor mají souvislost s odpovědí na latanoprost u pacientů španělského původu s glaukomem. Zjištěno bylo celkem 5 SNPs se vztahem k odpovědi na léčbu latanoprostem.

Prostaglandinový F2α analog latanoprost je jednou z nejúčinnějších látek snižujících nitrooční tlak. Mechanismus účinku tkví ve zvýšení uveosklerálního odtoku cestou remodelace extracelulární hmoty matrix metaloproteinázami (MMP)-1, -2, -3, -9, a -17 v řasnatém tělísku a skléře. Účinek podané látky může být ovlivněn genetickými faktory, což je předmětem studia oboru farmakogenetika. Studie případů a kontrol si kladla za cíl zjistit, zda jednonukleotidové polymorfismy (SNPs) genů kódujících matrix metaloproteinázy (MMPs) a F2α prostaglandinový receptor (PTGFR) mají souvislost s odpovědí na latanoprost u pacientů španělského původu s glaukomem.

Studie se zúčastnilo 124 pacientů s glaukomem otevřeného úhlu. Genotypizace byla provedena u 117 pacientů s primárním glaukomem otevřeného úhlu léčených po dobu alespoň 4 týdnů pouze latanoprostem. Kandidátní geny a jednotlivé polymorfismy byly vybrány podle vlivu na mechanismus účinku latanoprostu. Hlavními sledovaným parametry byly diurnální snížení nitroočního tlaku a genotypování SNPs v MMPs a PTGFR genech.

SNPs v PTGFR byly asociovány s pozitivní (rs6686438, rs10786455) a negativní (rs3753380, rs6672484, rs11578155) odpovědí na latanoprost. Mnohočetným porovnáním bylo zjištěno, že dva geny – PTGFR a MMP-1 – vykazují souvislost s nedostatečnou odpovědí na latanoprost.

Autoři práce v závěru konstatovali, že SNPs genů PTGFR a MMP-1 by mohly určovat odpověď na latanaprost u španělské populace evropského původu. Celkem bylo v rámci publikované studie nalezeno 5 SNPs se vztahem k odpovědi na léčbu latanoprostem, přičemž souvislost s nízkou odpovědí na latanoprost byla u jednoho z nich (rs3753380) již dříve popsána, a to u zdravé populace japonského původu. Latanoprost je běžně používaný antiglaukomový lék a prohloubení znalostí o mechanismu jeho účinku povede k pokrokům ve farmakogenetice.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj:

Ussa F., Fernandez I., Brion M., Carracedo A., Blazquez F., Garcia M. T., Sanchez-Jara A., De Juan-Marcos L., Jimenez-Carmona S., Juberias J. R., Martinez-de-la-Casa J. M., Pastor J. C. Association between SNPs of Metalloproteinases and Prostaglandin F2α Receptor Genes and Latanoprost Response in Open-Angle Glaucoma. Ophthalmology. 2015 May; 122 (5): 1040–1048.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Latanoprost vs. placebo v léčbě glaukomu s otevřeným úhlem

Cílem terapie glaukomu s otevřeným úhlem je zabránění progrese ztráty zraku snížením nitroočního tlaku. V publikované literatuře doposud nebyly zaznamenány placebem kontrolované studie hodnotící zachování zrakové funkce. Tato studie tak nově přináší výsledky přímého porovnání latanoprostu s placebem v prevenci zhoršovaní zraku.

Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

Steroidy indukovaný glaukom (SIG) je v dětské populaci iatrogenní komplikací, která vzniká v souvislosti s lokální léčbou kortikosteroidy u vernální keratokonjuktivitidy (VKC). Pokud není tento glaukom léčen, může vést ke slepotě. Jaká je prevalence, rizikové faktory a závažnost ztráty vizuální percepce u dětských pacientů se SIG?

Prostaglandiny mohou zabránit slepotě u nemocných s glaukomem

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem (OAG) se opírá především o snižování nitroočního tlaku. Bohužel dosud neexistuje přesvědčivá evidence, že by tento přístup vedl k zachování zrakových funkcí. Glaukom je tak stále významnou příčinou nově vzniklé slepoty. Zajímavou možností pro pacienty s OAG je podávání prostaglandinů, například latanoprostu. Tento postup posuzovala oproti placebu britská klinická studie uveřejněná loni v časopisu The Lancet.Všechny novinky