Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Výběr antibiotické profylaxe po operaci katarakty

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 18.10.2014

Výběr antibiotické profylaxe po operaci katarakty

Studie případů a kontrol se zabývala výběrem vhodných antibiotik v prevenci vzniku endoftalmitidy po operaci katarakty. Pravděpodobnost vzniku byla nižší, pokud byly po operaci aplikovány fluorochinolony druhé nebo čtvrté generace.

Studie případů a kontrol zjišťovala 8roční incidenci endoftalmitidy po operaci katarakty a chirurgické postupy spojené s jejím zvýšeným výskytem.

Zařazeno bylo 75 318 operovaných očí. Zákrok byl proveden 26 různými chirurgy ve 4 veřejných nemocnicích a 5 chirurgických zařízeních nepřidružených k žádné nemocnici. Případy endoftalmitid byly zachyceny díky prospektivně vytvořené demografické databázi.

Dohromady se vyskytlo 23 případů pooperačně vzniklé endoftalmitidy, z toho ve 13 případech s pozitivními kultivačními výsledky. Celková 8roční incidence činila 0,03 %. Incidence endoftalmitidy se lišila mezi jednotlivými operatéry od 0 % to 0,20 %. U dvou chirurgů byla vyšší než u zbytku skupiny: jeden operatér s velkým množstvím provedených zákroků (průměrný počet případů za rok 1 059,4 ± 231,9) měl incidenci 0,08 % (n = 7; P = 0,004) a jeden operatér s malým počtem provedených zákroků (průměrný počet případů za rok 123,5 ± 44,8) měl incidenci 0,20 % (n = 2; P = 0,002). Při univariantní analýze nebyla míra rizika vzniku endoftalmitidy ovlivněna použitím antibiotik intrakamerálně (0,898) nebo subkonjunktiválně (0,331), zatímco aplikace morifloxacinu byla asociována s nižším výskytem endoftalmitidy (P = 0,029). Zákroky provedené v jednom privátním centru (P = 0,046) a aplikace timololu na konci operace (P = 0,007) byly spojeny s vyšší mírou rizika vzniku endoftalmitidy. Multivariantní analýzou bylo prokázáno, že šance výskytu endoftalmitidy byla nižší, pokud bylo po zákroku použito fluorochinolonové antibiotikum druhé (P = 0,02) nebo čtvrté generace (P = 0,008).

Závěrem studie bylo konstatováno, že pooperační aplikace fluorochinolonu byla spojena s menším výskytem endoftalmitidy. Naproti tomu, pokud byl na konci zákroku použit timolol nebo pokud byla operace provedena v jednom privátním centru, byla míra vzniku endoftalmitidy vyšší.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Rudnisky C. J., Wan D., Weis E. Antibiotic choice for the prophylaxis of post-cataract extraction endophthalmitis. Ophthalmology. 2014 Apr; 121 (4): 835–841.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,4/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výsledky kombinované extrakce čočky a goniosynechiolýzy při uzávěru úhlu

Studie se zabývala výsledky kombinované extrakce čočky a geniosynechiolýzy u uzávěru úhlu. Bylo zjištěno, že tento postup vede ke snížení nitroočního tlaku, potřeby medikamentózní léčby i dalších chirurgických zákroků. Cílem publikované práce bylo zhodnotit efekt goniosynechiolýzy na nitrooční tlak a režim medikamentózní léčby.

Riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice u 202 226 pacientů při porovnání s druhým, neoperovaným okem

Cílem studie bylo zjistit u 202 226 pacientů riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice po fakoemulzifikaci v poměru k riziku vzniku odchlípení sítnice u druhého, neoperovaného oka pacienta. Dlouhodobým sledováním bylo prokázáno, že až 10 let po operaci katarakty existuje signifikantně zvýšené riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice. Protože bylo za referenční zvoleno druhé oko pacienta, může být riziko vzniku pseudofakického odchlípení sítnice přičítáno operaci katarakty.

Pooperační zvýšení objemu šedé kůry mozkové ve zrakové korové oblasti po jednostranné operaci katarakty

Publikace v časopise Acta Ophthalmologica poukazuje na to, že po operaci jednostranné katarakty dochází ke zvětšení objemu šedé mozkové hmoty. Konstatuje, že i ve stárnoucí zrakové kůře je přítomna korová plasticita závislá na aktivitě, přičemž obnovení poškozeného zraku může být spouštěcím mechanismem.Všechny novinky