Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Vliv tloušťky rohovky na měření nitroočního tlaku pomocí Goldmannovy aplanační tonometrie a korekční vzorce u jednotlivých očí

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 25.7.2012

Vliv tloušťky rohovky na měření nitroočního tlaku pomocí Goldmannovy aplanační tonometrie a korekční vzorce u jednotlivých očí

Retrospektivní studie série případů publikovaná v časopise Ophthalmology se zaměřila na posouzení užitečnosti korekčních vzorců založených na hodnotách centrální tloušťky rohovky (CCT) u očí rozdělených do různých skupin dle CCT. Jako referenční standard byly použity hodnoty nitroočního tlaku (NOT) získané měřením pomocí Pascalova dynamického konturního tonometru (PDCT). 

Do studie bylo zařazeno celkem 289 jedinců, kteří navštívili glaukomovou ambulanci. Kromě pacientů s potvrzenou glaukomovou neuropatií optiku se jednalo i o normální subjekty. Nitrooční tlak byl nejprve změřen metodou Goldmannovy aplanační tonometrie (GAT), poté byla provedena PDCT, následovaná měřením pomocí přístroje ORA (Ocular Response Analyzer). Tento přístroj rovněž stanovil hodnoty hystereze rohovky, korelovaného Goldmannova NOT (NOTg) a pro danou rohovku vyrovnaného NOT (NOTcc). Úprava hodnot získaných metodou GAT dle CCT byla provedena pomocí 4 různých korekčních vzorců. Rozdíly mezi hodnotami z GAT a měřeními z GAT, která byla upravena podle CCT, byly hodnoceny po rozdělení do tří skupin dle tloušťky rohovky: tenká, střední a tlustá. Měření NOT získaná pomocí GAT, ORA a upravené hodnoty NOT dle CCT byly porovnány s měřeními NOT přístrojem PDCT. Ke statistickému hodnocení výsledků byla použita Bland-Altmanova analýza.

Hlavním posuzovaným výsledkem byla 95% hranice shody. Dále pak podíl pacientů s rozdílem NOT 20 % a více mezi měřeními provedenými pomocí PDCT a jednotlivými hodnotami NOT získanými pomocí GAT, NOTg a NOTcc a NOT po přepočítání pomocí vzorců.

Průměrné hodnoty NOT měřené pomocí PDCT byly vyšší než hodnoty získané pomocí GAT a než NOTg, NOTcc či NOT korelovaný dle CCT. Měření NOT metodou GAT vykazovalo špatnou shodu s PDCT NOT (95% limity shody ± 4,7 mmHg), nicméně hodnoty NOTg, NOTc a přepočítané hodnoty GAT NOT pomocí korekčních vzorců vedly k ještě nižší shodě (95% limity shody ± 5,1 až 6,7 mmHg). Při použití PDCT jako referenčního standardu činilo riziko nesprávného přepočítání NOT (o závažnosti 20 % a více) 26 až 39 % na všech úrovních CCT. Toto riziko bylo největší u pacientů s tlustými rohovkami (≥ 568 µm).

Závěrem práce bylo konstatováno, že přepočítání NOT pomocí vzorců založených na centrální tloušťce rohovky vedlo ke špatné shodě s hodnotami PDCT NOT v porovnání s nekorelovanými hodnotami GAT NOT. Pokud jsou měření získaná pomocí PDCT nejblíže skutečnému NOT v přední komoře, existuje po úpravě GAT NOT vzorci založenými na CCT riziko vytvoření klinicky signifikantní chyby, zvláště u rohovek s větší tloušťkou. Studie dále naznačuje, že ačkoli může být CCT užitečná u populačních analýz, korekční vzorce založené na CCT by se neměly u jednotlivců používat.

(lis)

Zdroj: Park S. J., Ang G. S., Nicholas S., Wells A. P. The effect of thin, thick, and normal corneas on Goldmann intraocular pressure measurements and correction formulae in individual eyes. Ophthalmology. 2012 Mar; 119 (3): 443–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam rodinné anamnézy jako rizikového faktoru pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace

Rodinná anamnéza je považována za jeden z rizikových faktorů věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Sklon ke vzniku VPMD je ovlivňován věkem, etnickým původem, genetickými faktory a faktory okolního prostředí, především kouřením.

Porovnání účinku 2,5% povidonu jodidu a 1% tetracyklinu při prevenci ophthalmia neonatorum

Onemocnění ophthalmia neonatorum je definováno jako zánět spojivek infekční i neinfekční etiologie, který vznikne během prvního měsíce života. Bez preventivní terapie se zjišťuje u 8,1 až 22 % dětí.

Uveální melanom: trendy v incidenci, léčbě a délce přežití

Cílem studie bylo stanovit trendy v incidenci, léčbě a délce přežití u primárního uveálního melanomu ve Spojených státech během 36letého období od roku 1973 do roku 2008.



Všechny novinky