Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Uveitida související s tetováním

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 27.4.2015

Uveitida související s tetováním

Studie popisuje sedm případů pacientů s uveitidou, která propukla současně s indurací kůže po tetování. Autoři se domnívají, že u části pacientů může tetování kůže nastartovat imunitní odpověď, která vede k současnému zánětu očí i tetované kůže.

Předmětem publikované studie byl popis klinických nálezů u pacientů s uveitidou, která propukla současně se zduřením a zatvrdnutím kůže po tetování. Zdravotní stav sedmi po sobě jdoucích případů byl v průběhu 18 měsíců posouzen na specializovaném oftalmologickém pracovišti. Všichni pacienti prodělali kompletní oční a cílené systémové vyšetření, které zahrnovalo sérologické testy a zobrazovací metody. Dva účastníci studie podstoupili biopsii v oblasti tetování. Klinický průběh a odpověď na léčbu byly sledovány po dobu 1–20 měsíců (průměrná sledovací doba byla 9 měsíců). Hlavními posuzovanými parametry byly stupeň nitroočního zánětu, oční komplikace, zraková ostrost, pohledem zhodnotitelé změny v oblasti kožního tetování a výsledky biopsie.

Pět ze sedmi pacientů trpělo oboustrannou negranulomatózní přední uveitidou, z toho u čtyř z nich vykazovalo onemocnění chronický průběh. U jednoho pacienta měl průběh recidivující charakter. U dvou zbývajících pacientů byla diagnostikována bilaterální chronická granulomatózní panuveitida. Biopsie zduřelé a indurované kůže byla provedena ve dvou případech, přičemž byl prokázán nekaseózní granulomatózní zánět obklopující tetovací inkoust v dermis. Změny kůže ustoupily u všech pacientů, rychlejší odpovědi však bylo dosaženo u těch jedinců, kterým byly v rámci léčby očního zánětu podávány vysoké dávky prednisonu. U pěti pacientů pak došlo v souvislosti s rekurentním zduřením a indurací tetování k opětovnému vzplanutí nitroočního zánětu.  

Autoři svá pozorování uzavřeli s tím, že u části pacientů může tetování kůže nastartovat imunitní odpověď, která vede k současnému zánětu očí i tetované kůže.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Ostheimer T. A., Burkholder B. M., Leung T. G., Butler N. J., Dunn J. P., Thorne J. E. Tattoo-associated uveitis. Am J Ophthalmol. 2014 Sep;158 (3): 637–43.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fluktuace nitroočního tlaku a progrese glaukomu: co o ní víme?

Zatímco o průměrná výši nitroočního tlaku (NOT) je dlouhodobě známo, že koreluje s glaukomatózním poškozením, role fluktuace NOT je mnohem méně definována. V literatuře existuje mnoho protichůdných tvrzení. Souhrnný článek se zabývá těmito otázkami a poukazuje na nedostatky předchozích studií. 

Vztah mezi časem stráveným venku a exfoliačním glaukomem nebo podezřením na exfoliační glaukom

Retrospektivní studie provedená ve Velké Británii hledala odpověď na otázku, jak ovlivňuje čas strávený venku vznik exfoliačního glaukomu. Bylo zjištěno, že klimatické faktory mohou hrát při vzniku roli, neboť více času stráveného venku v mládí bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na něj. 

Optická koherenční tomografie se spektrální doménou (SD-OCT) u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom

Studie sledovala různé parametry SD-OCT u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom a porovnávala je s kontrolami, přičemž byly zjištěny významné odchylky. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na testování variability mezi jednotlivými vyšetřeními touto metodou a zhodnotit schopnost SD-OCT zjišťovat progresi onemocnění u dětí, které nejsou schopny spolehlivě podstoupit vyšetření zorného pole.Všechny novinky