Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Srovnání Goldmanovy aplanační tonometrie a pro rohovku kompenzovaného nitroočního tlaku při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 31.10.2012

Srovnání Goldmanovy aplanační tonometrie a pro rohovku kompenzovaného nitroočního tlaku při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) je třeba vzít v úvahu hodnoty nitroočního tlaku (NOT). Ty mohou být měřeny samostatně nebo také v souvislosti s biomechanickými vlastnostmi rohovky (tloušťka, odpor), které výši NOT rovněž ovlivňují.

Autoři nedávno publikované práce se pokusili porovnat výsledky dvou různých přístupů k hodnocení glautomatózní neuropatie optiku: v prvním případě byly k hodnocení použity pouze hodnoty NOT, zatímco ve druhém případě byly tyto hodnoty korigovány vzhledem k vlastnostem rohovky daného oka. Do studie bylo celkem zahrnuto více než 600 očí s glaukomem, normotenzním glaukomem a kontrolních zdravých očí. Přítomnost glautomatózní optické neuropatie byla určena vyšetřením morfologie optického disku a vrstvy nervových vláken, fotografie fundu a vyšetřením Heidelberským retinálním tomografem (HRT). NOT byl určen nejprve pomocí Goldmanovy aplanační tonometrie (GAT) a posléze byl pomocí ocular response analyzéru (ORA) zjištěn korelovaný Goldmanův NOT (NOTg) a pro danou rohovku kompenzovaný NOT (NOTcc).

Výsledky

U normotenzních očí s glautomatózní neuropatií optiku byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi NOTcc a NOT zjištěným pomocí GAT (19,8, respektive 14,4 mmHg; p < 0,001). Maximální senzitivita a specificita při detekci glautomatózní neuropatie optiku byla pro GAT zjištěna u hodnoty NOT 20,9 mmHg (senzitivita 59 %, specificita 90 %), zatímco pro NOTcc byla tato hodnota NOT 18,4 mm Hg (85 % shodně pro senzitivitu i specificitu). Oblast pod křivkou byla vyšší pro NOTcc (0,93 vs. 0,78; p < 0,001). Z výsledků studie vyplývá, že NOTcc může ve srovnání s GAT poskytovat lepší výsledky při hodnocení glaukomu. Na druhou stranu NOTcc pravděpodobně nepředstavuje efektivní diagnostický nástroj.

(vek)

Zdroj: Ehrlich J. R. et al: Goldman Applanation Tonometry compared with corneal-compensated intraocular pressure in the evaluation of primary open-angle Glaucoma. BMC Ophthalmol. 2012 Sep 25; 12 (1): 52.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Glaukom u penetrující keratoplastiky: rizikové faktory, léčebné postupy a výsledky

Glaukom je hlavní příčinou selhání rohovkového transplantátu. Publikovaná retrospektivní studie analyzovala rizikové faktory, stav štěpu a formy léčby u pacientů s glaukomem po penetrující keratoplastice.

Riziko vzniku relapsu u primární akutní přední uveitidy

Retrospektivní kohortová studie hodnotila riziko a rizikové faktory vzniku druhé epizody (relapsu) u pacientů s recidivující primární přední akutní uveitidou.

Sítnicové protézy: současné klinické výsledky a budoucí perspektivy

Souhrnný referát na téma protetické sítnice se soustředí na tři hlavní oblasti. První jsou histopatologické změny lidské sítnice postižené dvěma nejčastějšími degenerativními onemocněními.Všechny novinky