Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Spojitost normotenzního glaukomu s asymptomatickou ischemií mozku

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.11.2009

Spojitost normotenzního glaukomu s asymptomatickou ischemií mozku

V červencovém čísle medicínského časopisu Ophthalmology byly publikovány zajímavé výsledky studie, která se zabývala vztahem normotenzního glaukomu a němé (asymptomatické) ischemie CNS. K jakým závěrům tato studie dospěla?

Normotenzní glaukom řadíme mezi tzv. glaukomy s otevřeným komorovým úhlem. Přestože je v tomto případě na rozdíl od častějšího primárního glaukomu s otevřeným úhlem nitrooční tlak normální, na papile optického nervu jsou patrné charakteristické změny. I když nejsou příčiny tohoto onemocnění dokonale zmapovány, pozornost odborné veřejnosti se zaměřuje především na možné omezení průtoku krve zrakovým nervem.

Metodika studie

Na počátku výzkumu byla 286 nově diagnostikovaným pacientům s normotenzním glaukomem stejného stupně provedena CT mozku. U 64 z nich tato zobrazovací metoda prokázala existenci němé ischemie mozku. Každé čtyři měsíce po dobu tří let pak podstupovali všichni účastníci studie vyšetření zorného pole ke zjištění případných skotomů.

Výsledky studie

Asymptomatická ischemie CNS byla přítomna u 29,6 % subjektů s progresí defektů v zorném poli oproti 15,3 % těch, u kterých byly změny zorného pole stabilní. U 65,6 % ischemií postižených pacientů došlo k progresi vlastního glaukomového onemocnění. Srovnatelné zhoršení se vyvinulo jen u 45,9 % pacientů bez ischemie mozku.

Z výsledku studie vyplývá hned několik závěrů. Výzkum se snažil prokázat pravdivost vaskulární teorie, konkrétně podstatný vliv poruchy perfuze papily na vznik normotenzního glaukomu. Relativně vysoké procento osob, u nichž byla diagnostikována asymptomatická ischemie mozku, tuto hypotézu v podstatě potvrzuje. Dále se ukazuje, že by léčba zaměřená na němou ischemii CNS mohla zpomalit progresi tohoto typu glaukomu a omezit rozvoj výpadků v zorném poli. V neposlední řadě se nastolila otázka, na kolik by bylo efektivní vyšetřovat nové pacienty se zeleným zákalem metodou počítačové tomografie.

Protože je známo, že rychlost progrese výpadků zorného pole je u normotenzního glaukomu vyšší než u primárního glaukomu s otevřeným komorovým úhlem, vědci se snaží tuto skutečnost objasnit. A právě zmiňovaná studie posunuje chápání etiopatogeneze této oční choroby zase o krok dále.

(veri)

Zdroj: Silent Cerebral Infarct and Visual Field Progression in Newly Diagnosed Normal-Tension Glaucoma: A Cohort Study, Dexter Y. L. Leung, Clement C. Y. Tham, Felix C. H. Li, Yolanda Y. Y. Kwong, Stanley C. C. Chi, Dennis S. C. Lam, Ophthalmology, July 2009 (Vol. 116, Issue 7, Pages 1250–1256)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antiglaukomatika a funkce respiračního a kardiovaskulárního systému

Studie publikovaná v odborném časopise Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics zkoumá možné výhody nasazení léčby latanoprostem u pacientů staršího věku s glaukomem otevřeného úhlu, kteří jsou léčeni timololem.

Rozvoj glaukomu u afakických a pseudofakických očí po operaci kongenitální katarakty v prvním roce života

Cílem popisované studie bylo určit incidenci a rizikové faktory vzniku glaukomu u afakických a pseudofakických očí po provedené operaci kongenitální katarakty u dětí v prvním roce života.

Kazuistika: bilaterální nitrooční hypertenze s rychle progredující optickou neuropatií u mladé dívky

V časopise Optometry and vision science nedávno uveřejnili odborníci z Pacific University College of Optometry v Oregonu neobvyklou kazuistiku, ve které popisují případ bilaterálního juvenilního glaukomu s otevřeným úhlem u mladé dívky.Všechny novinky