Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 11.12.2012

Rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem

Cílem studie nedávno uveřejněné v časopise Acta Ophthalmologica bylo zhodnotit rychlost progrese výpadků zorného pole u pacientů s glaukomem a identifikovat faktory, které v běžné klinické praxi rychlost progrese ovlivňují.

Autoři studie zhodnotili údaje od téměř 600 pacientů, z nichž u některých byl diagnostikován primární glaukom s otevřeným úhlem (POAG) nebo pseudoexfoliační glaukom (PEXG). Do studie byli zařazeni pacienti, kteří byli sledováni minimálně po dobu pěti let a u kterých bylo provedeno minimálně pět vyšetření zrakového pole podle algoritmu SITA (Swedish Interactive Threshold Algorithm). Zjišťovány byly demografické údaje, hodnoty nitroočního tlaku (IOP), druh léčby a její případné změny a výsledky vyšetření zrakového pole.

Výsledky

Z celkem 583 pacientů byl POAG diagnostikován u 367 z nich (62 %) a PEXG u 221 z nich (38 %). Medián průměrné odchylky na začátku studie byl −10,0 dB. Průměrná doba sledování pacienta byla 7,8 roku (SD ± 1,2), průměrný počet vyšetření zrakového pole 8,9 (SD ± 2,8). Rychlost progrese u jednotlivých pacientů byla velmi variabilní s průměrnou hodnotou −0,80 dB/rok (SD ± 0,82; medián progrese −0,62). U 5,6 % pacientů byla progrese rychlejší než −2,5 dB za rok. Průměrný nitrooční tlak ze všech návštěv pacientů se v průběhu studie snížil z 20,15 na 18,10 mmHg. S rychlejší progresí byl asociován vyšší věk pacienta, vyšší průměrná hodnota IOP a intenzivnější léčba. Na druhou stranu rychlost progrese neovlivnila diagnóza PEXG ani variabilita hodnot IOP.

Závěr

Rychlost progrese výpadků zrakového pole u pacientů s glaukomem v běžné klinické praxi byla vysoce variabilní. Běžná byla taková rychlost progrese, která mohla významně ovlivnit kvalitu života pacientů.

(vek)

Zdroj: Heijl A. et al: Rates of visual field progression in clinical glaucoma care. Acta Ophthalmol. 2012 Oct 16; doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02492.x. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení prediktivních faktorů progrese glaukomových defektů zorného pole

Cílem studie uveřejněné v časopise Eye bylo zhodnotit, zda topografie terče zrakového nervu a tloušťka vrstvy nervových vláken sítnice zjištěné při vstupním vyšetření jsou prediktivním faktorem progrese glaukomových defektů.

Průměr cév sítnice je asociován s desetiletou incidencí glaukomu: závěry studie Blue Mountains Eye

V rámci populační kohortové studie byla zjišťována souvislost mezi kvantitativně měřeným průměrem cév oční sítnice a desetiletou incidencí primárního glaukomu s otevřeným úhlem .

Srovnání Goldmanovy aplanační tonometrie a pro rohovku kompenzovaného nitroočního tlaku při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Při hodnocení primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) je třeba vzít v úvahu hodnoty nitroočního tlaku (NOT).Všechny novinky