Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Prostaglandiny mohou zabránit slepotě u nemocných s glaukomem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 26.10.2015

Prostaglandiny mohou zabránit slepotě u nemocných s glaukomem

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem (OAG) se opírá především o snižování nitroočního tlaku. Bohužel dosud neexistuje přesvědčivá evidence, že by tento přístup vedl k zachování zrakových funkcí. Glaukom je tak stále významnou příčinou nově vzniklé slepoty. Zajímavou možností pro pacienty s OAG je podávání prostaglandinů, například latanoprostu. Tento postup posuzovala oproti placebu britská klinická studie uveřejněná loni v časopisu The Lancet.

Zrádnost OAG spočívá především v tom, že se jedná o nebolestivý, ale progresivně se zhoršující stav. Klinické symptomy se objevují až v pokročilých fázích onemocnění, a jedinou možností včasného záchytu nemocných s OAG tak je měření nitroočního tlaku. Pacienty trápí především postupná ztráta zraku, nejprve v periferii zorného pole, později může dojít až k úplné slepotě.

V rámci trojitě zaslepené multicentrické studie bylo hodnoceno 516 pacientů s nově diagnostikovaným OAG. Pacienti byli randomizováni k podávání očních kapek buď s obsahem latanoprostu, nebo placeba. Primárním sledovaným parametrem byl čas do porušení zrakového pole během dvouletého období.

Průměrný nitrooční tlak v době randomizace dosahoval 19,6 mm Hg ve sledované a 20,1 mm Hg v kontrolní větvi. Během 24 měsíců jej latanoprost snížil o 3,8 mm Hg, ve skupině s placebem klesl jen o 0,9 mm Hg. Zachování zrakového pole bylo signifikantně delší u nemocných léčených prostaglandinem s relativním rizikem (hazard ratio [HR]) 0,44 (95% CI 0,28–0,69; p = 0,0003). Výskyt závažných nežádoucích účinků byl v obou skupinách srovnatelný.

Práce uveřejněná v časopisu The Lancet se tak stala první placebem kontrolovanou studií, která prokázala efekt léčiva na zachování zrakového pole u nemocných s OAG. Vhodný design studie umožnil tento účinek popsat během relativně krátkého období follow-up. Lokálně aplikovaný latanoprost tak působí proti rozvoji slepoty u nemocných s nově diagnostikovaným glaukomem s otevřeným úhlem.

(ond)

Zdroj: Garway-Heath D. F., Crabb D. P., Bunce C. et al. Latanoprost for open-angle glaucoma (UKGTS): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet 2015 Apr 4; 385 (9975): 1295–1304; doi: 10.1016/S0140-6736(14)62111-5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 21x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací: zatím neindikováno

Práce publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology uvádí důvody, proč není v současné době oprávněné provádět v rámci rutinní oftalmologické praxe genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD).

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

V rámci studie dárců rohovky byly sledovány faktory, které mají vliv na přežívání transplantátu rohovky. Zatímco věk dárce nemá na přežití většiny štěpů vliv, přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými faktory, které ovlivňují výsledek 10 let po transplantaci.

Komplikace vzniklé v souvislosti s trabekulektomií v okrese Olmsted, Minnesota, 1985–2010

Retrospektivní populační studie hodnotila výskyt komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií za období 25 let.Všechny novinky