Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Prevalence věkem podmíněné makulární degenerace u seniorů starších 65 let

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 7.8.2011

Prevalence věkem podmíněné makulární degenerace u seniorů starších 65 let

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je nejčastější příčinou ztráty zrakové ostrosti ve stáří, a vede tudíž ke snížení kvality života této skupiny obyvatel a tím také ke značnému socioekonomickému zatížení společnosti. V rámci islandské studie zaměřené na studium genetických faktorů a vlivů životního prostředí, které se podílejí na zdraví, invaliditě a nemocech u starších lidí, bylo z obyvatel žijících v oblasti kolem Reykjavíku náhodně vybráno a vyšetřeno 5 272 seniorů starších 65 let. Cílem studie bylo zjistit prevalenci a projevy VPMD u této skupiny obyvatel. Stadium onemocnění bylo stanoveno pomocí modifikovaného wisconského klasifikačního systému.

U vyšetřovaných byla provedena fotografie očního pozadí a zaznamenána velikost drúz, jejich typ a rozsah, hyper- a hypopigmentace retinálního pigmentového epitelu, neovaskulární léze a geografická atrofie.

Průměrný věk účastníků studie byl 76 let. Prevalence počátečních stadií VPMD byla 12,4 % u seniorů ve věku mezi 66 a 74 lety a 36 % u osob starších 85 let. Prevalence exsudativní (vlhké) formy činila 3,3 %. Geografická atrofie (terminální stadium suché formy) byla přítomna u 2,4 % vyšetřených. Nejvyšší prevalence pozdních stadií VPMD byla zjištěna u obyvatel ve věku 85 let a více, v této skupině byla exsudativní forma zastoupena v 11,4 % a geografická atrofie v 7,6 %.

Výsledky studie ukázaly, že u jedinců ve věkové kategorii 85 let a více je prevalence pozdních stadií VPMD 10× vyšší  než ve skupině obyvatel ve věku 70–74 let. Vysoká prevalence pozdních stadií této choroby v nejstarší věkové kategorii a očekávané stárnutí populace ve vyspělých zemích v následujících letech vyvolává potřebu zlepšit preventivní opatření a zabývat se vývojem nových terapeutických strategií.

(lis)

Zdroj: Jonasson F. et al. Prevalence of age-related macular degeneration in old persons: Age, Gene/environment Susceptibility Reykjavik Study. Ophthalmology. 2011; 118 (5): 825–30.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rizikové faktory progrese výpadků zorného pole u pacientů s léčeným glaukomem

Cílem studie uveřejněné v časopise Archives of Ophthalmology bylo určit proměnné (závislé nebo nezávislé na výši nitroočního tlaku – NOT), které jsou asociovány s progresí výpadků zorného pole u léčeného glaukomu.

Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě.

Vznik věkem podmíněné makulární degenerace je asociován s kouřením, nikoli však s hladinou mastných kyselin – výsledky japonské studie

Účelem studie japonských autorů bylo zhodnotit význam ovlivnitelných rizikových, případně protektivních faktorů pro vznik věkem podmíněné makulární degenerace v japonské populaci.Všechny novinky