Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Porovnání výsledků strukturálních a funkčních metod při zjišťování progrese glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 31.10.2010

Porovnání výsledků strukturálních a funkčních metod při zjišťování progrese glaukomu

Účelem studie publikované v časopise Investigative Ophthalmology and Visual Science bylo porovnat senzitivitu různých strukturálních a funkčních metod při zjišťování glaukomové progrese.

Metody

Do prospektivní studie bylo zařazeno celkem 33 pacientů (55 očí), z nichž u patnácti pacientů (20 očí) byly přítomny hemoragie disku a osmnáct pacientů (35 očí) mělo exfoliativní glaukom. U všech pacientů byla provedena dvě vyšetření na začátku studie a tři následná vyšetření. Tato vyšetření zahrnovala frequency doubling technology (FDT) perimetrii, Humphrey visual fields (HVF) perimetrii, multifokální zrakové evokované potenciály (mfVEP) a optickou koherenční tomografii (OCT). Pro identifikaci progrese glaukomu byly zprůměrovány výsledky testů provedených na začátku studie a porovnány s výsledky závěrečných vyšetření. Na počátku studie byly rovněž pořízeny stereofotografie disku zrakového nervu, které byly porovnávány se stereofotografiemy pořízenými při závěrečném vyšetření.

Výsledky

Pacienti byli sledováni v průměru po dobu 21,1± 1,8 měsíců. Vyšetření HVF provedené na začátku a na konci studie ukázalo signifikantní změny v indexu mean deviation (MD) u osmi očí (14,5%), v indexu pattern standard deviation (PSD) však pouze u dvou očí (3,6%). Podle FDT perimetrie byly patrné signifikantní změny v MD u třinácti očí (23,6%). U pěti očí došlo k signifikantní změně v indexu MD podle HVF i FDT. Metoda mfVEP ukázala zvýšení počtu abnormálních bodů u devíti očí (16,4%). Přitom u šesti z těchto očí nebyly podle vyšetření HVF a FDT patrné žádné signifikantní změny. Podle metody OCT došlo k signifikantnímu poklesu průměrné tloušťky vrstvy nervových vláken retiny (RNFL) u devíti očí (16,4%). Rovněž u devíti očí (16,4%) byla patrná progrese onemocnění podle stereofotografií pořízených na začátku a na konci studie. U čtyř z těchto očí nebyly patrné signifikantní změny podle OCT ani podle funkčních testů.

Závěr

Každý z použitých testů zaznamenal známky progrese u některých očí. Mezi výsledky jednotlivých testů však byla jen malá shoda, z čehož vyplývá důležitost sledování pacientů kombinací strukturálních a funkčních vyšetření.

(vek)

Zdroj:
Xin D et al: A Comparison of Functional and Structural Measures for Identifying Progression of Glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010. Publikováno on-line před tiskem 16.9.2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antikardiolipinové protilátky a vyšší věk jsou spojeny s rychlejší progresí glaukomu

Z několika faktorů, které jsou spojeny s glaukomatickými výpadky v zorném poli, jsou podle výsledků nové studie důležité především abnormální hladiny antikardiolipinových protilátek (ACA protilátek) a vysoký věk.

Incidence skotomů u pacientů s glaukomem: výsledky desetiletého sledování

Cílem studie zveřejněné v časopise Ophthalmology bylo určit desetiletou incidenci glaukomatických skotomů u pacientů s glaukomem a určit vliv, jaký na tuto incidenci mají známé rizikové faktory pro vznik primárního glaukomu s otevřeným úhlem.

Při pseudoexfoliačním syndromu se nemění CRP

Přestože je pseudoexfoliační syndrom pravděpodobně projevem systémového onemocnění, hladina plazmatického C-reaktivního proteinu (CRP) se u pacientů s pseudoexfoliačním syndromem nebo pseudoexfoliačním glaukomem neliší od hladiny v séru zdravých kontrolních osob.Všechny novinky