Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Porovnání kvality života pacientů s glaukomem léčených medikamentózně a chirurgicky

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 17.4.2014

Porovnání kvality života pacientů s glaukomem léčených medikamentózně a chirurgicky

Průřezová studie porovnávala vliv medikamentózní a chirurgické léčby glaukomu na kvalitu života pacientů s ohledem na zdraví. Bylo zjištěno, že chirurgicky léčení pacienti s počínajícím glaukomem hodnotí kvalitu života níže především z psychologických důvodů.

Cílem průřezové studie bylo ohodnotit a porovnat vliv medikamentózní a chirurgické léčby glaukomu na kvalitu života pacientů s ohledem na zdraví. Autoři studie použili dotazník Národního očního institutu (National Eye Institute), který obsahoval 25 otázek a týkal se zrakových funkcí. Pacienti byli rozděleni dle typu léčby do 3 skupin – první pouze s medikamentózní léčbou, druhé s pouze chirurgickou léčbou a třetí s léčbou kombinovanou (chirurgickou a medikamentózní). Mezi jednotlivými skupinami byly porovnávány demografické a klinické charakteristiky a výsledky bodového hodnocení dotazníku.

Z 240 pozvaných pacientů se studie zúčastnilo 225 jedinců. Skupiny si byly podobné z hlediska věku, pohlaví, rasy, typu glaukomu a úrovně vzdělání. Průměrné výsledné skóre dotazníku činilo v první skupině 78,46, ve druhé skupině 65,85 a ve skupině třetí 60,51 (p < 0,001). Typ léčby, zraková ostrost a přidružená onemocnění byly asociovány s výsledky bodování kvality života. Chirurgická léčba měla negativní vliv na kvalitu života pouze u počínajícího stadia glaukomu.

Autoři studie v jejím závěru konstatovali, že chirurgický přístup vede u pacientů s počínajícím glaukomem k nižšímu hodnocení kvality života především z psychologických důvodů. U mírně pokročilého a pokročilého glaukomu se skóre kvality života mezi skupinami léčenými medikamentózně a chirurgicky nelišilo.

(lis)

Zdroj: Guedes R. A. et al. Quality of life of medically versus surgically treated glaucoma patients. J Glaucoma. 2013 Jun–Jul; 22 (5): 369–73.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Generické léky v terapii glaukomu – nová realita, kterou je třeba se zabývat

Publikovaný článek vyjmenovává negativa používání generických antiglaukomatik. Poukazuje na to, že současné předpisy umožňují, aby se biodostupnost generik pohybovala mezi ± 20 % originálu, takže mohou mít rozdílnou terapeutickou účinnost. Vzhledem k tomu, že lze měnit i další složky, např. typ konzervační látky, mohou mít generika i jiné vedlejší účinky.

Výsledky 4letého sledování 555 pacientů s neovaskulární formou věkem podmíněné makulární degenerace léčených ranibizumabem

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) představuje hlavní příčinu nevratné ztráty zraku u starších lidí bílé rasy. Bylo prokázáno, že intravitreální injekce ranibizumabu (inhibitor vaskulárního endotelového růstového faktoru) zlepšuje u většiny pacientů s VPMD a choroidálními neovaskularizacemi výsledné zrakové funkce.

Obstrukční spánková apnoe významně zvyšuje riziko glaukomu

V poslední době přibývají důkazy o tom, že obstrukční spánková apnoe (OSA) u pacientů zvyšuje riziko vzniku glaukomu. Autoři předkládané studie zjišťovali u pacientů s OSA riziko vzniku glaukomu s otevřeným úhlem.Všechny novinky