Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Nový pohled na patogenezi glaukomu: fagocytující astrocyty sítnice jsou indukovány gama-synukleinem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 20.3.2011

Nový pohled na patogenezi glaukomu: fagocytující astrocyty sítnice jsou indukovány gama-synukleinem

Leden byl ve Spojených státech vyhlášen národním měsícem informací o glaukomu. Při této příležitosti oznámila začátkem roku americká nadace Glaucoma Research Foundation, že v prestižním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) byly publikovány nové poznatky o mechanismech podílejících se na vzniku glaukomu. Studie, z níž vyplynuly nové zajímavé závěry, byla z velké části financována právě prostřednictvím Glaucoma Research Foundation.

Již dříve bylo prokázáno, že v retině postižené glaukomem se významně zvyšuje reaktivita Müllerových buněk a astrocytů. Zvláštní pozornost byla přitom věnována astrocytům v oblasti papily optického nervu, které mohou mít protektivní, ale zároveň i poškozující účinek v průběhu glaukomového onemocnění. Autorům výše zmíněné studie se podařilo identifikovat diskrétní populaci astrocytů uvnitř papily optického nervu (v přechodné myelinizační zóně) exprimující gen Mac-2, který úzce souvisí se schopností fagocytózy.

Autoři studie pracovali s myším modelem glaukomu a zjistili, že u těchto myší dochází k up-regulaci Mac-2 genu. Na druhou stranu dokonce i u zdravých myší subpopulace astrocytů exprimujících Mac-2 gen konstitutivně fagocytovala velké části axonů obsahujících celé organely. Během neurodegenerace způsobené glaukomem se v retině a optickém nervu objevují četná dystrofická nervová vlákna obsahující gama-synuklein, patologický protein rezistentní k proteázám. Schopnost fagocytózy u astrocytů závisí pravděpodobně právě na přítomnosti gama-synukleinu, neboť myší model s knockoutovaným genem pro tento protein nereagoval na zvýšený nitrooční tlak zvýšenou expresí Mac-2 genu.

Nález gama-synukleinu rezistentního k proteázám v myším modelu glaukomu je zajímavý zvláště tehdy, pokud si uvědomíme, že v současné době je intenzivně zkoumána role příbuzného alfa-synukleinu v patogenezi Parkinsonovy choroby. Jedná se tedy o další z experimentálních výsledků, který nás nutí pohlížet na onemocnění glaukomem spíše optikou neurodegenerativního onemocnění.

(vek)

Zdroj:
Nguyen J. V. et al.: Myelination transition zone astrocytes are constitutively phagocytic and have synuclein dependent reactivity in glaucoma. Proc Natl Acad Sci USA. 2011 Jan 18; 108 (3): 1176–81.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Fokální makulární fotopická negativní odpověď a tloušťka vnitřní vrstvy sítnice v oblasti makuly u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem

Cílem studie uveřejněné nedávno v časopise American Journal of Ophthalmology bylo porovnat u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a zdravých kontrol fokální makulární fotopickou negativní odpověď a zároveň tloušťku sítnice v oblasti horní a dolní makuly.

Snížená kontrastní citlivost u pacientů s glaukomem

U pacientů s glaukomem často dochází ke snížení kontrastní citlivosti, což může být využito k hodnocení přítomnosti nebo progrese onemocnění. Po zahájení léčby vykazuje 60 až 70 % pacientů známky zlepšení kontrastní citlivosti.

Výsledky trabekulektomie s mitomycinem C u pacientů s pokročilým glaukomem

Autoři článku uveřejněného nedávno v časopise The British Journal of Ophthalmology se zaměřili na střednědobé výsledky trabekulektomie s mitomycinem C u pacientů s pokročilým glaukomem. Hlavním parametrem úspěšnosti operace byla průměrná hodnota nitroočního tlaku.Všechny novinky