Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem latanoprostem

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 26.7.2016

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem latanoprostem

První randomizovaná multicentrická placebem kontrolovaná studie publikovaná v časopisu Lancet prokazuje zachování zorného pole u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu.

Cílem léčby glaukomu s otevřeným úhlem je zabránit ztrátě zraku snižováním nitroočního tlaku. Placebem kontrolované studie hodnotící zachování zrakových funkcí však neexistují. Sledovací doba předchozích (nemaskovaných) studií byla typicky delší než 5 let. Autoři publikované studie hodnotili zachování zraku u pacientů léčených latanoprostem v porovnání s těmi, kterým bylo podáváno placebo.

Do randomizované trojitě slepě maskované placebem kontrolované studie byli zařazeni pacienti s nově diagnostikovaným glaukomem s otevřeným úhlem. Studie probíhala celkem v 10 centrech ve Velké Británii. Pacienti splňující kritéria byli náhodně rozděleni (1 : 1) pomocí randomizace generované webovým rozhraním do dvou skupin a poté z identických lahviček aplikovali 1× denně do obou očí buď kapky s 0,005% latanoprostem (intervenční skupina), nebo placebo (kontrolní skupina).

Primárním hodnoceným parametrem byla deteriorace zorného pole během 24 měsíců. Po předběžné analýze výsledků doporučila komise pro monitorování dat a bezpečnosti 6. ledna 2011 studii zastavit. Studie byla registrována pod číslem ISRCTN96423140.

V období mezi 1. prosincem 2006 a 16. březnem 2010 bylo do studie zařazeno 516 jedinců. Průměrná hodnota nitroočního tlaku před zahájením studie činila u 258 pacientů ve skupině s latanoprostem 19,6 mm Hg; ve skupině kontrol, čítající také 258 jedinců, pak 20,1 mm Hg. 

Po 24 měsících došlo u 231 hodnocených pacientů z latanoprostové skupiny ke snížení nitroočního tlaku v průměru o 3,8 mm Hg a u 230 pacientů z placebové skupiny o 0,9 mm Hg. Zachování zorného pole bylo signifikantně delší ve skupině, ve které se podával latanoprost, v porovnání se skupinou, kde se podávalo placebo (p = 0,0003). Autoři zaznamenali 18 vážných nežádoucích událostí, žádná z nich ale nesouvisela s testovaným lékem.

Tato první randomizovaná placebem kontrolovaná studie prokázala, že používání léků snižujících nitrooční tlak vede u pacientů s glaukomem otevřeného úhlu k ochraně zorného pole.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: 

Garway-Heath D. F. et al. Latanoprost for open-angle glaucoma (UKGTS): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial. Lancet 2015 Apr 4; 385 (9975): 1295–1304.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 12x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Globální odchylky a časové trendy prevalence primárního glaukomu s otevřeným úhlem

Metaanalýza publikovaná letos v lednu v British Journal of Ophthalmology podává přehled o globální prevalenci primárního glaukomu otevřeného úhlu a rozdíly mezi různými skupinami obyvatel.

Prodloužené zvýšení nitroočního tlaku po intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátů. Jaké existují důkazy?

Práce analyzuje současnou literaturu na téma prodlouženého či opožděného zvýšení nitroočního tlaku (NOT) u pacientů, kterým jsou v rámci léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) intravitreálně podávány anti-VEGF protilátky.

Retinální pigmentový epitel odvozený od lidských embryonálních kmenových buněk u pacientů s VPMD a Stargardtovou dystrofií makuly: stav dvou otevřených studií ve fázi I/II

Předkládaný článek se zabývá výsledky prvních fází klinických zkoušek testujících lidské embryonální buňky jako náhradu odumřelých buněk sítnice u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD) a Stargardtovou chorobou.Všechny novinky