Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 14.11.2015

Kortikosteroidy navozený glaukom a dětská slepota

Steroidy indukovaný glaukom (SIG) je v dětské populaci iatrogenní komplikací, která vzniká v souvislosti s lokální léčbou kortikosteroidy u vernální keratokonjuktivitidy (VKC). Pokud není tento glaukom léčen, může vést ke slepotě. Jaká je prevalence, rizikové faktory a závažnost ztráty vizuální percepce u dětských pacientů se SIG?

Celosvětová prevalence dětské slepoty je přibližně 0,1 případu na 1000 obyvatel v ekonomicky vyspělých zemích a 1 případ na 1000 obyvatel v rozvojových zemích. Recentně publikovaná indická retrospektivní analýza vznikla sledováním případů dětí s glaukomem na oční klinice zdravotnického zařízení terciární péče v Novém Dillí. Sledování probíhalo po dobu 5 let od roku 2009. Cílem studie bylo zaznamenat případy se SIG u dětí a mladistvých do 16 let věku a zhodnotit jeho prevalenci, závažnost a parametry, jako je ostrost vidění, nejvyšší nitrooční tlak, poměr C/D (cup/disc), hodnocení perimetrie, a potřebu filtrující operace.

U zachycených případů SIG proběhlo dotazníkové šetření s rodiči pacientů ohledně indikace topických kortikosteroidů, konkrétního léčiva této skupiny, celkové doby aplikace a rovněž údajů o předepisujícím zdravotnickém personálu. Prevalence poruch zraku byla vypočtena a kategorizována na základě kritérií WHO.

Během 5 let se na oční klinice vyskytlo 1259 případů pediatrického glaukomu, z čehož 4,7 % (59 pacientů) mělo diagnózu SIG. U těchto pacientů byla v 87 % případů (51 dětí) příčinou preskripce topické léčby kortikosteroidy vernální keratokonjuktivitida. Průměrná délka místní léčby kortikosteroidy dosahovala 18 měsíců (rozpětí 1 měsíc až 8 let) a u 52 % případů byla léčba delší než 1 rok. Většině (82 %) dětských pacientů předepsal kortikosteroidy ošetřující oční lékař. Glaukomová optická neuropatie způsobila slepotu u 37,3 % dětí (22/59) a snížené vidění bylo zaznamenáno u 23,7 % dětí (14/59). 27 % dětí se SIG (16/59) trpělo unilaterální ztrátou zraku.

Třetina dětí se SIG v této studii byla postižena bilaterální slepotou. Nejčastějším podávaným topickým kortikosteroidem byly dexamethasonové oční kapky. Oční lékaři by měli pečlivě sledovat možný vznik glaukomu navozeného topickými kortikosteroidy při léčbě VKC a u rizikových pacientů zvážit i jiné možnosti terapie, například léčbu cyklosporinem či takrolimem.

(thom)

Zdroj: Gupta S., Shah P., Grewal S., Chaurasia A. K., Gupta V. Steroid-induced glaucoma and childhood blindness. Br J Ophthalmol 2015 May 22; pii: bjophthalmol-2014-306557; doi: 10.1136/bjophthalmol-2014-306557 [Epub ahead of print].

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prostaglandiny mohou zabránit slepotě u nemocných s glaukomem

Léčba glaukomu s otevřeným úhlem (OAG) se opírá především o snižování nitroočního tlaku. Bohužel dosud neexistuje přesvědčivá evidence, že by tento přístup vedl k zachování zrakových funkcí. Glaukom je tak stále významnou příčinou nově vzniklé slepoty. Zajímavou možností pro pacienty s OAG je podávání prostaglandinů, například latanoprostu. Tento postup posuzovala oproti placebu britská klinická studie uveřejněná loni v časopisu The Lancet.

Genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací: zatím neindikováno

Práce publikovaná v časopisu JAMA Ophthalmology uvádí důvody, proč není v současné době oprávněné provádět v rámci rutinní oftalmologické praxe genetické testování pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (VPMD).

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

V rámci studie dárců rohovky byly sledovány faktory, které mají vliv na přežívání transplantátu rohovky. Zatímco věk dárce nemá na přežití většiny štěpů vliv, přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými faktory, které ovlivňují výsledek 10 let po transplantaci.Všechny novinky