Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Iridoplastika doplňující iridotomii neovlivňuje snížení NOT

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.8.2010

Iridoplastika doplňující iridotomii neovlivňuje snížení NOT

Účelem čínské studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost laserové periferní iridotomie s následným provedením laserové periferní iridoplastiky anebo bez něho v léčbě primárního glaukomu s uzavřeným úhlem a primárního glaukomu s uzavřeným úhlem se synechiemi.

Metoda

Do randomizované kontrolované klinické studie byli zařazeni pacienti starší čtyřiceti let s primárním glaukomem s uzavřeným úhlem bez synechií nebo se synechiemi. Pacienti byli podle způsobu léčby rozděleni do dvou skupin. První skupina pacientů podstoupila pouze iridotomii, druhá skupina iridotomii s iridoplastikou. Pacienti byli dále sledováni po dobu jednoho roku. Hlavním cílem studie bylo zjištění hodnot nitroočního tlaku (NOT), přítomnosti periferních předních synechií, počtu buněk rohovkového endotelu a případných komplikací.

Výsledky

Celkem 77 očí (u 77 pacientů) bylo zařazeno do skupiny léčené pouze iridotomií a u 81 očí (81 pacientů) byla provedena iridotomie i iridoplastika. Z těchto pacientů dokončilo celou studii (následné sledování v délce jednoho roku) 61 osob (79,2 %) ve skupině s iridotomií a 65 osob (80,2 %) ve skupině s iridotomií a iridoplastikou. Mezi těmito skupinami nebyl žádný signifikantní rozdíl v počátečních hodnotách NOT ani v dalších parametrech.

Ve skupině s iridotomií byl snížen NOT z počáteční hodnoty 24,66 ± 13,76 mm Hg na 19,03 ± 6,21 mm Hg (p < 0,001) a ve skupině s iridotomií a iridoplastikou z 27,96 ± 13,06 mm Hg na 20,45 ± 7,26 mm Hg (p < 0,001). Ve skupině pacientů, kteří podstoupili iridoplastiku, byl zaznamenán menší rozsah předních periferních synechií. Po ročním sledování nebyl zjištěn žádný signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami v hodnotách NOT, medikaci, nutnosti chirurgického zákroku nebo kvalitě vidění.

Závěr

U očí s primárním glaukomem s uzavřeným úhlem se synechiemi nebo bez nich poskytuje samotná iridotomie i iridotomie doplněná iridoplastikou signifikantní a rovnocenné snížení NOT. Může dojít také k redukci periferních předních synechií, tato redukce je větší po provedení iridoplastiky.

(vek)

Zdroj:
Sun X, et al. Laser peripheral iridotomy with and without iridoplasty for primary angle-closure glaucoma: 1-year results of a randomized pilot study. Am J Ophthalmol 2010;150:68-73.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Různé typy kombinované léčby přinášejí podobné výsledky

PGA je nejvíce užívaná skupina léků při snižování nitroočního tlaku, avšak u přibližně 40 % pacientů není monoterapie schopná zajistit dostatečné snížení NOT. Pro tuto velkou skupinu pacientů přitom existuje jen relativně málo informací o vhodnosti jednotlivých typů kombinované terapie.

Sekundární glaukom u dětí je častější než primární

Glaukom u dětí je nejčastěji způsoben zraněním, operačním zákrokem nebo jinými sekundárními či získanými příčinami. Vyplývá to z výsledků studie uveřejněné v dubnovém čísle časopisu Archives of Ophthalmology.

Glaukom a deprese

U pacientů s glaukomem a výpadky v zorném poli pozitivně koreluje rozsah ztráty zraku s výskytem deprese. Navíc některé z léčebných strategií glaukomu zahrnují i podávání léků, které riziko deprese zvyšují (například topické beta-blokátory).Všechny novinky