Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Incidence skotomů u pacientů s glaukomem: výsledky desetiletého sledování

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 24.10.2010

Incidence skotomů u pacientů s glaukomem: výsledky desetiletého sledování

Cílem studie zveřejněné v zářijovém čísle časopisu Ophthalmology bylo určit desetiletou incidenci glaukomatických skotomů u pacientů s glaukomem a určit vliv, jaký na tuto incidenci mají známé rizikové faktory pro vznik primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Do této populační kohortové studie byli zařazeni účastníci rotterdamské studie s minimálním věkem 54 let.

Metody

Ze 7 983 účastníků rotterdamské studie jich 6 806 na začátku podstoupilo podrobné oftalmologické vyšetření. Z toho u 6 723 z nich (99 %) bylo provedeno vyšetření zorného pole a vyšetření disku optického nervu. Po vyloučení 93 účastníků, u kterých byly přítomné glaukomatické skotomy již na počátku studie, zůstalo pro účely studie 6 630 pacientů s rizikem vzniku výpadků zorného pole. Tito účastníci podstoupili další oftalmologická vyšetření během dvou následujících návštěv v letech 1997–1999 a 2002–2006. Vliv rizikových faktorů pro vznik primárního glaukomu [věk, pohlaví, pozitivní rodinná anamnéza, vstupní hodnota nitroočního tlaku, myopie a vstupní hodnota poměru C/D (cup-disk)] byl testován Coxovou regresí. Závislou proměnnou byl vznik skotomů.

Výsledky

Z 6 630 účastníků na začátku studie prošlo prvním následným vyšetřením 3 939 (59 %) a oběma následnými vyšetřeními 2 571 (39 %). Skotomy byly zaznamenány u 108 účastníků. Jejich celková incidence byla 2,9 na 1 000 osob a rok, desetileté riziko jejich vzniku bylo určeno jako 2,8 %. Toto desetileté riziko se zvyšovalo z 1,9 % pro osoby ve věku do šedesáti let až na 6,9 % pro osoby staré osmdesát let a více. Incidence se zvyšovala o 11 % na každý milimetr rtuťového sloupce, o který vzrostl nitrooční tlak. S vyšším rizikem vzniku glaukomatických skotomů bylo také spojeno mužské pohlaví, vysoká myopie a hodnota C/D poměru nad 97,5 percentilu.

(vek)

Zdroj:
Czudowska et al.: Incidence of glaucomatous visual field loss: a ten-year follow-up from the Rotterdam Study. Ophthalmology. 2010 Sep; 117 (9): 1705–12.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při pseudoexfoliačním syndromu se nemění CRP

Přestože je pseudoexfoliační syndrom pravděpodobně projevem systémového onemocnění, hladina plazmatického C-reaktivního proteinu (CRP) se u pacientů s pseudoexfoliačním syndromem nebo pseudoexfoliačním glaukomem neliší od hladiny v séru zdravých kontrolních osob.

Iridoplastika doplňující iridotomii neovlivňuje snížení NOT

Účelem čínské studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost laserové periferní iridotomie s následným provedením laserové periferní iridoplastiky anebo bez něho v léčbě primárního glaukomu s uzavřeným úhlem a primárního glaukomu s uzavřeným úhlem se synechiemi.

Různé typy kombinované léčby přinášejí podobné výsledky

PGA je nejvíce užívaná skupina léků při snižování nitroočního tlaku, avšak u přibližně 40 % pacientů není monoterapie schopná zajistit dostatečné snížení NOT. Pro tuto velkou skupinu pacientů přitom existuje jen relativně málo informací o vhodnosti jednotlivých typů kombinované terapie.Všechny novinky