Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 30.11.2014

Genetická predispozice, antioxidanty v potravě a dlouhodobá incidence věkem podmíněné makulární degenerace ve dvou populacích

Studie zjišťovala vzájemné ovlivnění mezi genetickou predispozicí k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD) a příjmem antioxidantů nebo konzumací ryb na riziko vzniku této choroby.

Zařazeni byli účastníci Blue Mountains Eye Study (BMES) a Rotterdam Study (RS). Příjem antioxidantů v potravě (lutein/zeaxanthin [LZ], beta-karoten, vitamín C), omega3-polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem a zinku byl odhadován na základě dotazníkového šetření zkoumajícího frekvenci příjmu určitých potravin. Genetické riziko vzniku VPMD bylo hodnoceno pode počtu rizikových alel CFH (rs1061170) nebo ARMS2 (rs10490924) jako nízké (žádná nebo 1 riziková alela) nebo vysoké (≥ 2 rizikové alely). Pomocí logistické regrese byla zkoumána souvislost mezi stravou a genetickým stupněm rizika vzniku VPMD. Kontrolní skupinu tvořili účastníci bez přítomnosti VPMD lézí během všech vyšetření. V každé ze studovaných kohort byla provedena adjustace pro věk a pohlaví, při sloučené analýze pak i pro kouření a místo provedení studie. Schopnost dosáhnout shody mezi jednotlivými hodnotiteli byla určena na podskupině pacientů s časnou VPMD. Mezi BMES a RS byla 86,4% shoda, což umožnilo rozlišovat jednostupňové rozdíly na 5stupňové škále závažnosti VPMD.

Analýzou sloučených dat byla pro riziko vzniku VPMD zjištěna významná interakce mezi stavem genetického rizika VPMD a příjmem LZ (p = 0,0009) a nesignifikantní interakce mezi stavem genetického rizika a příjmem ryb v potravě alespoň jednou týdně. Mezi účastníky s vysokým genetickým rizikem bylo u jedinců s příjmem LZ v horní třetině riziko vzniku časné VPMD snížené o více než 20 %. Příjem ryb alespoň jednou týdně vedl ke 40% snížení rizika vzniku pozdních stadií VPMD. Mezi účastníky s nízkým genetickým rizikem nebyla podobná asociace patrná. Dále nebyla zjištěna žádná interakce mezi stavem genetického rizika a ẞ-karotenem nebo vitamínem C.

Ochrana před vznikem VPMD zvýšením příjmu LZ a ryb u osob s vysokým genetickým rizikem stanoveným vyšetřením dvou hlavních genů naznačuje možnost personalizovaných preventivních intervencí.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Wang J. J., Buitendijk G. H., Rochtchina E., et al. Genetic susceptibility, dietary antioxidants, and long-term incidence of age-related macular degeneration in two populations. Ophthalmology. 2014 Mar; 121 (3): 667–75.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,1/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života

Studie analyzovala klinická data 122 pacientů s glaukomem, kteří byli sledováni na očním oddělení ve velké nemocnici v Nizozemsku a zemřeli mezi červencem 2008 a červencem 2010. Cílem publikované práce bylo odhadnout prevalenci zrakového postižení u pacientů s glaukomem na sklonku života.

Genotyp CYP1B1 ovlivňuje klinické vyjádření primárního kongenitálního glaukomu a chirurgickou léčbu

Cílem práce publikované v časopise British Journal of Ophthalmology bylo zjistit mutace v genu CYP1B1 u pacientů čínského původu s primárním kongenitálním glaukomem a prozkoumat souvislost klinického vyjádření s operačními výsledky. Podíl úspěšnosti operace byl u pacientů s mutacemi v genu CYP1B1 vyšší, a to ve smyslu lepší kontroly nitroočního tlaku.

Výběr antibiotické profylaxe po operaci katarakty

Studie případů a kontrol se zabývala výběrem vhodných antibiotik v prevenci vzniku endoftalmitidy po operaci katarakty. Pravděpodobnost vzniku byla nižší, pokud byly po operaci aplikovány fluorochinolony druhé nebo čtvrté generace.Všechny novinky