Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Fluktuace nitroočního tlaku a progrese glaukomu: co o ní víme?

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 16.4.2015

Fluktuace nitroočního tlaku a progrese glaukomu: co o ní víme?

Zatímco o průměrná výši nitroočního tlaku (NOT) je dlouhodobě známo, že koreluje s glaukomatózním poškozením, role fluktuace NOT je mnohem méně definována. V literatuře existuje mnoho protichůdných tvrzení. Souhrnný článek se zabývá těmito otázkami a poukazuje na nedostatky předchozích studií.

Nitrooční tlak (NOT) je významným faktorem v diagnóze a léčbě glaukomového onemocnění. Existuje mnoho různých metod monitorování NOT, i když Goldmannova aplanační tonometrie je pravděpodobně používána nejčastěji. Studie ukazují, že NOT kolísá během dne, ale také během delších časových intervalů. Význam těchto variací je ale z řady důvodů obtížně zjistitelný.

Zatímco o průměrné výši NOT je již delší dobu známo, že koreluje s glaukomovým poškozením zrakového nervu, o roli fluktuace NOT je toho známo mnohem méně. V literatuře existuje mnoho protichůdných tvrzení pro význam krátkodobého a dlouhodobého kolísání NOT při vyšetření a stanovení prognózy u pacientů s glaukomem a proti němu. Autoři souborného referátu vyhledali všechny práce publikované v letech 1960–2013 a předkládají základní data a závěry prací na toto téma.

Po prostudování mnoha publikovaných studií dospěli autoři článku k závěru, že i přes nejasnosti a rozpornosti týkající se kolísání NOT je třeba vzít v úvahu možný vliv krátkodobých a dlouhodobých měření na progresi glaukomového onemocnění. Pro studium vlivu fluktuace NOT na progresi glaukomu je však nezbytné vyvinout spolehlivou metodu kontinuálního měření. Vhodný přístroj by měl mít co nejvíce z následujících vlastností: být bezpečný a biokompatibilní, poskytovat přesná a opakovatelná měření, měřit NOT co nejčastěji, fungovat nezávisle na zdraví oka anebo vlastnostech rohovky, být přímo porovnatelný s ověřenými přístroji používanými k měření NOT a umožnit ambulantní měření. Do doby, než bude vyvinuta spolehlivá metoda konstantního monitorování NOT, je dle autorů práce nepravděpodobné, že bychom významu fluktuace NOT plně porozuměli.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Leidl M. C., Choi C. J., Syed Z. A., Melki S. A. Intraocular pressure fluctuation and glaucoma progression: what do we know? Br J Ophthalmol. 2014 Oct; 98 (10): 1315–9.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah mezi časem stráveným venku a exfoliačním glaukomem nebo podezřením na exfoliační glaukom

Retrospektivní studie provedená ve Velké Británii hledala odpověď na otázku, jak ovlivňuje čas strávený venku vznik exfoliačního glaukomu. Bylo zjištěno, že klimatické faktory mohou hrát při vzniku roli, neboť více času stráveného venku v mládí bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku exfoliačního glaukomu nebo podezření na něj. 

Optická koherenční tomografie se spektrální doménou (SD-OCT) u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom

Studie sledovala různé parametry SD-OCT u dětí operovaných pro primární kongenitální glaukom a porovnávala je s kontrolami, přičemž byly zjištěny významné odchylky. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na testování variability mezi jednotlivými vyšetřeními touto metodou a zhodnotit schopnost SD-OCT zjišťovat progresi onemocnění u dětí, které nejsou schopny spolehlivě podstoupit vyšetření zorného pole.

Trabekulektomie ve 21. století

Multicentrická průřezová studie, do které bylo zařazeno 428 očí 395 pacientů, si kladla za cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost trabekulektomie ve Velké Británii.Všechny novinky