Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 23.9.2015

Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

V rámci studie dárců rohovky byly sledovány faktory, které mají vliv na přežívání transplantátu rohovky. Zatímco věk dárce nemá na přežití většiny štěpů vliv, přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými faktory, které ovlivňují výsledek 10 let po transplantaci.

Cílem práce bylo zjistit v rámci studie dárců rohovky vztah mezi příjemcovskými a dárcovskými faktory a přežívání rohovkových štěpů.

Multicentrická prospektivní dvojitě slepá klinická studie byla provedena na 80 pracovištích. 105 očních chirurgů do ní zařadilo 1090 účastníků, kteří podstoupili transplantaci rohovky pro středně rizikové onemocnění, především Fuchsovu endotelovou dystrofii rohovky nebo pseudofakický či afakický edém rohovky. Rohovky, které dodalo 43 očních tkáňových bank, byly rozděleny do dvou skupin dle věku dárců (nad a pod 66 let). Samotný chirurgický zákrok a pooperační péče byly provedeny dle běžného postupu jednotlivých chirurgů. Sledovací doba účastníků činila až 12 let. Selhání transplantátu definovaná jako opakovaná transplantace rohovky nebo zkalení rohovky nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců představovala hlavní sledované parametry.

Kumulativní pravděpodobnost selhání transplantátu 10 let od operace byla statisticky signifikantně vyšší u pacientů s pseudofakickým či afakickým edémem rohovky v porovnání s těmi, kteří trpěli Fuchsovou endotelovou dystrofií (37 % versus 20 %) a u jedinců s anamnézou glaukomu ještě před provedením penetrující keratoplastiky, zvláště u těch, kteří prodělali antiglaukomovou operaci (58 % s provedenou antiglaukomovou operací nebo aplikujících léky na snížení nitroočního tlaku versus 22 % bez anamnézy chirurgického zákroku pro glaukom nebo užívání léků). U pacientů starších 70 let bylo riziko selhání transplantátu lehce vyšší než u příjemců mladších 60 let (29 % versus 19 %), tyto nepříznivé trendy byly dále pozorovány u Afroameričanů a u jedinců, kteří kouřili (35 % versus 24 %). Prokázána byla také souvislost selhání transplantátů s nižší hustotou endotelových buněk a vyšší tloušťkou rohovky 6 měsíců, 1 rok a 5 let po operaci.

Většina rohovek transplantovaných z indikace Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky nebo pseudofakického či afakického edému rohovky zůstává po 10 letech čirá. Přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými rizikovými faktory selhání transplantátu. 

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Sugar A. et al. za Writing Committee for the Cornea Donor Study Research Group: Factors associated with corneal graft survival in the cornea donor study. JAMA Ophthalmol. 2015 Mar; 133 (3): 246–54.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 20x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Komplikace vzniklé v souvislosti s trabekulektomií v okrese Olmsted, Minnesota, 1985–2010

Retrospektivní populační studie hodnotila výskyt komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií za období 25 let.

Prevalence a etiologie nitrooční hypertenze u akutní a chronické uveitidy

Práce zkoumala prevalenci a etiologii nitrooční hypertenze u 304 pacientů s uveitidami. Glaukomové změny terče zrakového nervu nebo zorné pole nebyly považovány za podstatné. Nitrooční hypertenze byla zjištěna u 123 očí, z toho u 92 % byl otevřený komorový úhel.

Dlouhodobá účinnost latanoprostu u primárního kongenitálního glaukomu

Studie se zabývala úspěchy latanoprostu v kontrole glaukomu u primárního kongenitálního glaukomu a faktory ovlivňujícími dlouhodobý výsledek. Bylo zjištěno, že dlouhodobá léčba latanoprostem je účinná u přibližně 30 % očí. Faktory vztahující se k neúspěchu byly hlavně těžké glaukomové poškození a nízký věk v době manifestace primárního kongenitálního glaukomu.Všechny novinky