Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Chirurgická léčba glaukomu: souhrnný referát

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 24.5.2013

Chirurgická léčba glaukomu: souhrnný referát

Práce zabývající se historií a současností chirurgické léčby glaukomu byla publikována v časopise Clinical and Experimental Ophthalmology.

První popis chirurgické léčby glaukomu je připisován Williamovi McKenziemu z Glasgow roku 1830, kdy provedl sklerotomii 1 mm za okrajem rohovky s cílem vytvořit spojnici mezi přední oční komorou a zevním prostorem. Periferní iridektomie byla poprvé popsána Albrechtem Von Graefe v roce 1857. V 70. letech 19. století DeWecker a Holth vytvořili pod spojivkou skrz skléru tunel do přední komory, čímž vznikla filtrující jizva. V roce 1904 Soren Holth z Osla popsal iridenkleisu, při které byla provedena sklerotomie s inkarcerací duhovky pod spojivkou. Sklerotomie v plné tloušťce a iridenkleisa se staly postupem volby až do doby, než byla Cairnsem v roce 1968 popsána trabekulektomie. Léčba kongenitálního glaukomu prodělala zásadní převrat popisem goniotomie a vývojem chirurgické goniočočky Barkanem ve 30. letech 20. století. V roce 1969 Anthony Molteno poprvé popsal glaukomový drenážní implantát.

Technika trabekulektomie zůstala dodnes velmi podobná původnímu popisu Cairnsem, i když se vyskytlo několik jejích variací. Mnoho chirurgů volilo například nejdříve lalok s bází při fornixu, posléze, současně se zavedením antimitotik a obav z hojení rány, se používal lalok s bází při limbu rohovky. V nedávné době opět započal návrat zpět k laloku s bází při fornixu. U žádného z modifikujících faktorů nebo stylů však nebylo prokázáno, že by měl signifikantní vliv na dlouhodobé výsledky. Nepenetrující operace – hluboká sklerektomie – byla poprvé popularizována Krasnovem v roce 1964 ve snaze zredukovat postoperační hypotonii a ostatní častější komplikace. Nedávno byl tento postup modifikován zavedením kolagenního válečkovitého implantátu.

Závěrem autoři práce konstatují, že i přestože je v současné době vynakládáno hodně úsilí na vyvinutí nových potencionálně bezpečnějších chirurgických postupů, žádný se zatím bohužel neukázal lepší než postupy tradiční.

(lis)

Zdroj: Morgan W. H., Yu D. Y. Surgical management of glaucoma: a review.Clin Experiment Ophthalmol. 2012 May–Jun; 40 (4): 388–99; doi: 10.1111/j.1442-9071.2012.02769.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stále se nepodařilo spolehlivě určit, jaký druh léčby glaukomu je optimální

V časopise Annals of Internal Medicine byly nedávno zveřejněny výsledky systematického přehledu zaměřeného na různé typy léčby glaukomu s otevřeným úhlem a jejich účinnost.

Enukleace na Islandu v letech 1992–2004

Cílem publikované práce bylo zjistit incidenci, příčinné diagnózy a chirurgické indikace k enukleaci na Islandu v časovém období 1992–2004.

Endoftalmitida po intravitreální injekci versus endoftalmitida po operaci katarakty: klinické nálezy, původci a léčebné výsledky

Práce si kladla za cíl popsat a porovnat původce, klinické charakteristiky a výsledky léčby endoftalmitidy po intravitreální injekci a endoftalmitidy po operaci katarakty.Všechny novinky