Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Autonomní dysfunkce u pacientů normotenzním glaukomem: 24hodinová analýza variability srdeční frekvence a krevního tlaku

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 29.6.2012

Autonomní dysfunkce u pacientů normotenzním glaukomem: 24hodinová analýza variability srdeční frekvence a krevního tlaku

Cílem práce autorů Wierzbowska et al. bylo stanovit parametry aktivity autonomního nervového systému u pacientů s normotenzním glaukomem (NTG).

Do studie bylo zařazeno 54 pacientů s NTG (44 žen, průměrný věk 59,7) a 43 kontrolních jedinců (34 žen, průměrný věk 57,0), kteří podstoupili ambulantní 24hodinové monitorování EKG (Lifecard CF) a krevního tlaku (SpaceLab 90207-30). Mezi jednotlivými skupinami se porovnávala časová i frekvenční doména variability srdeční frekvence [komponenta nízké frekvence (NF), komponenta vysoké frekvence (VF) a poměr NF/VF], variabilita krevního tlaku (TK), denní a noční kolísání TK. Podle stupně nočního snížení TK byli jedinci v obou skupinách rozděleni do tří podskupin: s téměř žádným poklesem (< 10 %), s poklesem (< 20 %) a výrazným poklesem (≥ 20 %).

Pacienti s NTG měli vyšší NF, NF/VF a nižší hodnoty VF v porovnání s kontrolními jedinci během 24 hodin a dále během denní a noční doby. U pacientů s glaukomem byly v porovnání s kontrolními subjekty zaznamenány statisticky významně vyšší průměrné 24hodinové (3,2 ± 1,5 vs. 2,2 ± 0,8; p = 0,0009), denní (3,5 ± 1,7 vs. 2,7 ± 1,0; p = 0,0173) a noční poměry NF/VF (2,6 ± 1,7 vs. 1,4 ± 0,6; p = 0,0001). Mezi jednotlivými skupinami nebyly zjištěny žádné statistické rozdíly v průměrných hodnotách a variabilitě TK během dne ani v denních a nočních dobách. Také nebyl zaznamenán rozdíl v procentuálním poklesu průměrného nočního TK. Pacienti s NTG ze všech tří podskupin rozdělených na základě nočního snížení TK měli v porovnání s podskupinami kontrolních subjektů signifikantně zvýšený poměr NF/VF.

Závěrem studie bylo konstatováno, že sympatiko-vagová rovnováha autonomního nervového systému u pacientů s NTG je v porovnání s kontrolami posunuta směrem k sympatické aktivitě, nicméně beze změny 24hodinového vzorce variability TK.

(lis)

Zdroj: Wierzbowska J. et al. Cardiac autonomic dysfunction in patients with normal tension glaucoma: 24-h heart rate and blood pressure variability analysis. Br J Ophthalmol. 2012 May; 96 (5): 624–8; doi:10.1136/bjophthalmol-2011-300945

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost a bezpečnost dlouhodobé terapie kortikosteroidy po penetrující keratoplastice

Endotelová rejekce je hlavní příčinou selhání transplantátu po penetrující keratoplastice (PKP). Lokální kortikosteroidní terapie představuje zlatý standard v prevenci rejekce, nicméně léčebné protokoly se často liší. Práce přijatá k publikaci v časopise Ophthalmology si kladla za cíl zjistit účinnost a bezpečnost dlouhodobého užívání kortikosteroidních kapek po PKP v randomizované klinické studii.

Rizikové faktory a výsledky trabekulektomie: dvacetiletá retrospektivní kohortová studie

Cílem práce přijaté k publikaci do prestižního časopisu Ophthalmology bylo retrospektivně analyzovat výsledky trabekulektomií během dvacetiletého sledovacího období a zjistit souvislosti mezi výsledkem a rizikovými faktory selhání tohoto chirurgického postupu.

Přístup oftalmologů ve Velké Británii k pacientům s glaukomem a rozsáhlými výpadky zorného pole při úvodním vyšetření

Nedávno vydané standardy Národního institutu klinické znamenitosti (National Institute of Clinical Excellence) navrhují, aby byl pacientům s glaukomem a závažnou poruchou zorného pole doporučen primární chirurgický zákrok.Všechny novinky