Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Glaukom: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Příspěvky odborníků
Standardy péče
Kazuistiky
Další...
 

Antikardiolipinové protilátky a vyšší věk jsou spojeny s rychlejší progresí glaukomu

Specializace: oftalmologie
Téma: Glaukom

Vydáno: 24.10.2010

Antikardiolipinové protilátky a vyšší věk jsou spojeny s rychlejší progresí glaukomu

Z několika faktorů, které jsou spojeny s glaukomatickými výpadky v zorném poli, jsou podle výsledků nové studie důležité především abnormální hladiny antikardiolipinových protilátek (ACA protilátek) a vysoký věk. Tyto dva faktory se pojí s nejrychlejším postupem výpadků v zorném poli, zatímco snížení hodnoty nitroočního tlaku o 20 % signifikantně zpomaluje postup onemocnění u progredujících pacientů. Výsledky kanadské studie byly publikovány on-line v časopise Archives of Ophthalmology.

Již v dřívější analýze byly identifikovány čtyři nezávislé rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost progrese výpadků v zorném poli u pacientů s glaukomem. Těmito faktory jsou abnormální hladina ACA protilátek, vyšší věk v době zahájení léčby, ženské pohlaví a vyšší průměrný nitrooční tlak po zahájení léčby. Následující analýza, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny, měla za úkol určit rychlost progrese u pacientů s těmito rizikovými faktory a zároveň zjistit vliv snížení nitroočního tlaku na rychlost progrese.

Metoda

Do studie bylo zařazeno celkem 216 pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem, jejichž medián věku byl 65,2 roku. U těchto pacientů bylo každé čtyři měsíce provedeno perimetrické vyšetření. U pacientů, u kterých byl zaznamenán opakovaný lokalizovaný výpadek v zorném poli, stanovili autoři studie novou, minimálně o 20 % nižší cílovou hodnotu nitroočního tlaku, než jaká byla určena na počátku studie. Pro dosažení cílového nitroočního tlaku byla použita monoterapie, vícečetná lokální terapie, trabekuloplastika nebo systémově podávané inhibitory karboanhydrázy a trabekulektomie.

Výsledky

Abnormální hladina ACA protilátek a také vyšší věk byly faktory spojené se signifikantně rychlejší progresí výpadků zrakového pole. Na druhou stranu dva zbývající rizikové faktory identifikované v předešlé studii – ženské pohlaví a vyšší průměrná hodnota nitroočního tlaku – neměly v současné studii žádný vliv na postup výpadků zrakového pole u pacientů s glaukomem. Přestože se jedná pravděpodobně o první studii, která poukázala na vztah mezi ACA protilátkami a glaukomem, praktický dopad tohoto zjištění je zatím nejasný. Abnormální hladina ACA protilátek byla totiž v této studii zaznamenána pouze u 5,5 % pacientů s glaukomem.

(vek)

Zdroje:
Chauhan B. C. et al.: Canadian Glaucoma Study: 3. Impact of Risk Factors and Intraocular Pressure Reduction on the Rates of Visual Field Change. Arch Ophthalmol. 2010. Publikováno on-line před tiskem 9. srpna 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Při pseudoexfoliačním syndromu se nemění CRP

Přestože je pseudoexfoliační syndrom pravděpodobně projevem systémového onemocnění, hladina plazmatického C-reaktivního proteinu (CRP) se u pacientů s pseudoexfoliačním syndromem nebo pseudoexfoliačním glaukomem neliší od hladiny v séru zdravých kontrolních osob.

Iridoplastika doplňující iridotomii neovlivňuje snížení NOT

Účelem čínské studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost laserové periferní iridotomie s následným provedením laserové periferní iridoplastiky anebo bez něho v léčbě primárního glaukomu s uzavřeným úhlem a primárního glaukomu s uzavřeným úhlem se synechiemi.

Různé typy kombinované léčby přinášejí podobné výsledky

PGA je nejvíce užívaná skupina léků při snižování nitroočního tlaku, avšak u přibližně 40 % pacientů není monoterapie schopná zajistit dostatečné snížení NOT. Pro tuto velkou skupinu pacientů přitom existuje jen relativně málo informací o vhodnosti jednotlivých typů kombinované terapie.Všechny novinky