Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KŘEHKÝ PACIENT SE SELHÁNÍM LEDVIN

Autoři: M. Horáčková, O. Schück

Článek: Geriatrie a Gerontologie 2017, 6, č. 4: 179-182
Kategorie: Přehledový článek
Počet zobrazení článku: 67x

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika

A frail patient with kidney failure

A conglomeration of adverse factors, primarily the additive effect of the chronological and pathological aging along with polymorbidity increases the prevalence of patients with frailty phenotype in pre-dialysis and dialysis care. In end stage renal failure patients with a high index of comorbidity and frailty it is necessary to consider the benefits and the burdens of renal replacement therapy and to individualize the approach to patients with regard to the social and legislative aspects of the problem. Assisted peritoneal dialysis could be the solution for polymorbid frailty patients with a short life prognosis. New findings, according to the literature, show a viable alternative solution in form of „dialysis for the test“ and „non-aggressive nephrological care“. Comprehensive integrated care and sharing of responsibility and resources is a solution for very difficult polymorbid patients. It requires interconnectedness of health and social policies, which is an issue which has not yet been resolved in the Czech Republic.

Keywords:
frailty patient – end stage kidney failure – replacement of kidney function


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Konglomerát nepříznivých faktorů, především aditivní efekt chronologického a patologického stárnutí spolu s polymorbiditou, zvyšují prevalenci pacientů s frailty fenotypem v predialyzační a dialyzační péči. U pacientů se selháním ledvin, kteří vykazují vysoký index komorbity a křehkosti, je třeba zvažovat benefit a zátěž náhrady funkce ledvin a individualizovat přístup k jednotlivým pacientům s ohledem na sociální a legislativní aspekty problému. Asistovaná peritoneální dialýza by mohla být řešením pro polymorbidní frailty pacienty s krátkou životní prognózou. Nově se podle literárních zdrojů ukazují jako alternativa řešení „dialýza na zkoušku“ a „neagresivní nefrologická péče“. Komplexní integrovaná péče o tyto nemocné, jako propojení a sdílení zodpovědnosti a zdrojů, je řešením pro velmi těžké polymorbidní pacienty, vyžaduje propojení zdravotních a sociálních politik, které v ČR dosud nebylo vyřešeno.

Klíčová slova:
křehký pacient – nezvratné selhání ledvin – náhrada funkce ledvin

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články