Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA
 

Echokardiografické vyšetření u akutního aortálního syndromu

Echokardiografické vyšetření u akutního aortálního syndromu

Akutní aortální syndromy jsou život ohrožující stavy vyžadující rychlou a přesnou diagnózu. Pro anesteziology a intenzivisty na resuscitačních odděleních a urgentních příjmech je nejrychleji...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kognitivní poruchy v perioperační a intenzivní péči

Kritické onemocnění i operační výkon představují významný zásah do integrity organismu, který může vést ke vzniku kognitivních poruch. Nejčastější manifestací bývají zmatenost, porucha vnímání...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Anestezie a analgezie plodu při intervencích in utero

Anestezie a analgezie plodu při intervencích in utero

V roce 2012 bylo v České republice konstituováno první mezinárodně spolupracující Centrum fetální medicíny (CFM), které se specializuje na diagnostiku a léčbu závažných komplikací v průběhu...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx a tekutinová terapie v intenzivní a perioperační medicíně

Endoteliální glykokalyx představuje klíčovou komponentu endoteliální bariéry na její intraluminální straně a má rozhodující úlohu při udržování vaskulární integrity za fyziologických a velmi...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

Úspěšné použití methylenové modři u pacienta v refrakterním šoku na veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenaci

Úspěšné použití methylenové modři u pacienta v refrakterním šoku na veno-arteriální extrakorporální membránové oxygenaci

Refrakterní cirkulační šok představuje u kriticky nemocných stav s vysokou mortalitou. Non-adrenergní vazopresory, mezi něž patří i methylenová modř, získávají stále na významu jako tzv. záchranná...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 5/2017

OBSAH AKTUÁLNÍHO ČÍSLA (vydání: 5 / 2017)


Přehledový článek

275
 
Berka I., Šebková S., Feyereislová S., Ščamburová J., Hašlík L., Straňák Z.
 
Dětská anesteziologie a intenzivní medicína

282
 
Mixa V.
 
Intenzivní medicína - Přehledový článek

289
 
Astapenko D., Pouska J., Černý V., Beneš J.
 
297
 
Kletečka J., Soumar K., Beneš J.
 
Dokumenty ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

309
 
Němec P., Bělohlávek J., Balík M., Cvachovec K., Černý Š., Černý V., Dostál P., Lischke R., Netuka I., Malý J., Mašín J., Mlejnský F., Ošťádal P., Rokyta R., Želízko M.
 
312
 
Ošťádal P., Rokyta R., Balík M., Bělohlávek J., Cvachovec K., Černý V., Dostál P., Janota T., Kala P., Matějovič M., Pařenica J., Šeblová J., Škulec R., Šrámek V., Truhlář A.
 
Ultrazvukové metody- Přehledový článek

316
 
Kunstýř J., Pořízka M.
 
Postgraduální vzdělávání - Vybrané kapitoly z klinické fyziologie

320
 
Astapenko D., Černý V.
 
Abstrakty z kongresů

329
 

Kreditovaný kurz

 

Průlomová bolest v onkologické praxi

Autor kurzu: MUDr. Marek Sochor
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články