LIVER TRAUMA IN ADULTS AND ITS COMPLICATIONS


Authors: M. Šír 1;  L. Pleva 1;  J. Černoch 2;  L. Martínek 2;  J. Chmelová 3;  D. Czerný 3;  P. Klvaňa 4;  L. Bialy 5
Authors‘ workplace: Traumatologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 1;  Centre of Traumatology University Hospital Ostrava 1;  Chirurgická klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 2;  Department of Surgery University Hospital Ostrava 2;  Ústav radiodiagnostický Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 3;  Department of Radiodiagnostics University Hospital Ostrava 3;  Interní klinika Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 4;  Department of Internal Medicine University Hospital Ostrava 4;  Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 5;  Department of Central Admission University Hospital Ostrava 5
Published in: Úraz chir. 13., 2005, č.1

Overview

The authors describe a group of 65 patients with liver injury treated in the Trauma Centre of University Hospital OstravaPoruba during last 5 years. Blunt injuries prevailed (80 %) as at other European clinics. Simple liver injury of the Ist and IInd grade according to AAST occurred in 39 patients, serious liver trauma of the IIIrd and Vth grade in 26 cases.

28 patients (43,1 %) were treated conservatively, 37 patients underwent surgical treatment. In operated patients, liver sutures in combination with ligation of bleeding vessels prevailed (73 %), the intervention was combined with the method of DCS (damage control surgery) in 12 patients with continual peroperative bleeding.

Postoperative complications were treated in 10 patients (15,4 %). The most frequent complications: postoperative bleeding, biliary leak and fluidothorax. The overall mortality in our group of 65 patients with liver injury was 20 %.

Key words:
liver trauma, conservative treatment, surgical treatment, complications.


Sources

1. HALVA, Z., PAVLŮ, I., MARTÍNEK, L. Operační řešení poúrazové pseudocysty jater. Zp úraz chir. 3, 1995, 2, 6–8.

2. KITKA, M., PLEVA, L. Poranenia orgánov brušnej dutiny. Zbierka Jána Bauera. Košice: Klinika úrazovej chirurgie LF UP. 1. vyd. 2003, 74 s. ISBN 8096882457.

3. Michek, J., Pleva, L., Wendsche, P. Poranění orgánů dutiny břišní a retroperitonea. Ostrava: Cicero, 2001, 134 s.

4. MICHEK, J., ZELNÍČEK, P., VRASTYÁK, J. et al. Úskalí hemobilie u centrálních ruptur jater. Úraz chir. 7, 1999, 3, 6–9.

5. MOROCHOVIČ, R., KITKA, M. Poranenie brucha detí spôsobené nárazom na riaditká bicykla. Úraz chir. 10, 2002, 4, 25–29.

6. OZTURK, H., DOKUCU, A.I., ONEN, A. et al. Nonoperative management of isolated solid organ injuries due to blunt abdominal trauma in children: a fifteenyear experience. Eur J Pediatric Surgery. 14, 2004, 29–34.

7. PLEVA, L., ČERNOCH, U., ŠÍR, M., CHMELOVÁ, J. Poranění pankreatu u polytraumatu. Úraz chir. 11, 2003, 3, 6–9.

8. Pleva, L., Mayzlík, J., Šír, M. Abdominální kompartment syndrom u polytraumatu. Úraz. chir. 11, 2003, 2, 7–11.

9. RUESS, L., SIVIT, C.J., EICHELBERGER, M.R. et al. Blunt hepatic and splenic trauma in children: correlation of a CT injury severity scale with clinical outcome. Pediatr Radiol. 25, 1995, 321–325.

10. SARTORELLI, K.H., FRUMIENTO, C., ROGERS, F.B. et al. Nonoperative management of hepatic, splenic, and renal injuries in adults with multiple injuries. J Trauma. 7, 2000, 49, 56–62.

11. Safi, F., Werner, S., Poch, B. et al. Chirurgische Versorgung von Leberrupturen. Chirurg. 1999, 70, 253–258.

12. ŠIMÁNEK, V., SKALICKÝ, T., TŘEŠKA, VL. Závažnost poranění jater – kazuistiky. Úraz chir. 12, 2004, 3, 17–22.

13. TRUNKEY, D.D. Hepatic trauma: contemporary management. Surg Clin N Am. 84, 2004, 437–450.

14. VYHNÁNEK, F., DENEMARK, L., DUCHÁČ, V. Postupy při poranění jater z pohledu současných diagnostických a léčebných možností. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 70, 2003, 219–225.

15. ZELENÁK, J., HUŤAN, M., KÁLIG, K. Súčasný prístup k poraneniam pečene. Acta Chir Orthop Traumatol Cech. 68, 2001, 112–116.

Labels
Surgery Traumatology Trauma surgery
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account